kirkenioestjylland.dk

Danmark i dag er et meget sekulært land, men har en kultur, der er stærkt påvirket af kristendommen. Bortset fra luthersk, er der et lille katolsk samfund såvel som et lille protestantisk kirkesamfund i Danmark. 75% af Danmarks befolkning er medlemmer af Danmarks Evangeliske Lutherske Kirke, den betegnes som den danske folkekirke af Danmarks forfatning. Der er en anglikansk kirke og fællesskab i København og mindre menigheder af anglikanere og episkopalere i mange af Danmarks byer. Efter adskillelsen af ​​Danmarks kirke fra den katolske kirke i det 16. århundrede forblev den katolske kirke ulovlig i landet i mere end 300 år. En undersøgelse fra 2015 estimerer omkring 4000 kristne troende fra muslimsk baggrund i landet, hvoraf de fleste hører til en form for protestantisme.

Artikler

Den kristne udfordring i Danmark

Den største udfordring, som kristendommen står overfor i Danmark i dag, kommer fra ateister. Der er 6 milliarder mennesker i verden i dag, og pluralisme er en realitet, på mange måder er pluralisme ikke kun noget, der afslutter menneskehedens mosaik, men to tredjedele...

Kristendommen i Danmark

Udtrykket 'kristendom' mangler en definition i det moderne Danmark. For Danmarks borgere er Bibelen en bog med mange regler, og kirken er et sted, hvor disse regler undervises. Derfor, hvis man ønsker at leve et lykkeligt og opfyldende liv i overensstemmelse med den...

Danmarks kirker

For en moderne dansker er en kirke en bygning med et trækors; og intet kan være længere væk fra sandheden i henhold til de kristne skrifter. Kirken i Danmark har undladt at udføre sin pligt. Selvom det er en god idé for enhver kirke at tale om religion, er det den...

Den kristne kultur

Der er 40.000 katolikker i Danmark, de fleste er født udenfor landets grænser, andre er født af føderale forældre. Ikke desto mindre er danskerne stadig den største gruppe kirkelige menigheder. Østlige ortodokse danskere med græsk oprindelse hører til Metropolis of Sweden og Scandinavia under det økumeniske patriarkat i Konstantinopel.

Jesu Kristi kirke

Jesu Kristi kirke af de sidste dages hellige har sendt missionærer til Danmark siden 1850, de fleste af de tidlige konvertitter emigerede til USA. Der er i øjeblikket over 4500 mormoner i Danmark. Historisk tilbedte dansker gudene i den norrøne religion. Thor var den mest populære blandt hedenske guder i Danmark. Skandinaviske individer kom i kontakt med kristendommen allerede inden Romerrigets fald. Ansgar fra Rom besøgte Danmark i 848 e.Kr. og betalte unge drenge for at uddanne dem. Det sidste årti af det 9. århundrede var den periode, hvor kristendommen fik et godt greb i Danmark. Danmarks officielle konvertering fandt sted under kongen ‘Harald Blåtand’, som sad på tronen i 958 e.Kr. Haralds søn Sevens gjorde oprør mod sin far som en ‘sammensværgelse for at give afkald på kristendommen’, men den hedenske tro vendte ikke tilbage til Danmark.

Kontakt

4 + 10 =