Kirkegårdene er et sted, hvor man mødes og snakker sammen

Hjortshøj Kirke

Der sker mere, end man tror på kirkegården. Det er et sted, hvor man mindes, men også et sted, hvor man mødes og snakker sammen. Graverne er ofte ikke-kirkevantes første møde med kirken, og de får skabt kontakt mellem besøgende og kirken. Det giver besøgende på kirkegården nogen at snakke med, og det kan give frivillige kræfter i kirken

Fra Røsten

Nyt netværk hjælper kirker på flygtningeområdet

Karen Huus (1)

Tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere har præget både den politiske og folkelige debat siden sidste sommer. Også i folkekirken er der fokus på området, da mange sogne skal forholde sig til nye opgaver. Derfor bliver et netværk af ressource-præster nu sat i verden i Aarhus Stift, for at støtte kirkerne i arbejdet.

På café med verden – midt i Danmark 

verdenscafeen_header-001

På Samsø lægger sognegården i Tranebjerg lokaler til Verdenscaféen – et ugentligt mødested, hvor alle er velkomne uanset religion, politisk ståsted, etnicitet og seksualitet. Caféen opstod bl.a. som en måde at komme lokale asylansøgere i møde på og bruges også af danskere.

Et sted at være 

Søndagscafé Odder (3)

I Odder er der de seneste år skudt en række initiativer op, der byder flygtninge velkomne og tilbyder dem en plads i lokalsamfundet. I Odder Sognekirke har man blandt andet lavet en søndagscafé, hvor syriske flygtninge kan mødes og lære det danske samfund og hinanden at kende.