Tekst og fotos: Arne Illeborg

– Danerne blev i løbet af middelalderen kristne. I det tyvende århundrede blev de til gengæld afkristnet.
Det konkluderer middelalderforsker Brian Patrick McGuire i sin nye bog “Da himmelen kom nærmere”. Og tallene i Kirkeministeriets statistik understreger, at denne afkristning er i fuld gang. 90% af afdøde danskere er medlemmer af folkekirken mod kun 75% af nyfødte danskere.

Da himmelen kom nærmere” beskriver med velvalgte eksempler Danmarks kristning i årene 700 – 1300, og Brian McGuires undersøgelser viser, at fundamentet til den moderne, danske velfærdsstat blev lagt helt tilbage i 1200-tallet. Da blev præsternes hovedopgaver at oplyse og betjene hele sognet, og ikke kun de stormandsfamilier, der havde bygget Danmarks mange ikonagtige landsbykirker.
Det er derfor ikke bestemte politiske partier, men den kristne kirkes bud om næstekærlighed, der ifølge forskeren skal have æren for den danske velfærdsstat. For det var de pastorale aktiviteter i de enkelte danske sogne, der skabte næstekærlighedsbudet om til konkrete handlinger som undervisning og sygepleje.
– Kristendommen betød og betyder omsorg, siger Brian McGuire og understreger, at det var kirkens bestræbelser på at nå ud i alle samfundets kroge, der skabte det frugtbare danske samfund. En historisk arv, der kan vække til eftertanke i de kommende menighedsråd.

Folket der gik til grundeMed udgangspunkt i “Danmarks dåbsattest” på den store Jellingesten, har Xryds fremskrevet den afkristning, der for tiden er i gang. Vi har rullet Danmarks kendteste mindesten hen foran døren på Jelling kirke, hvor de jordiske rester af Gorm den gamle ligger og bedt en række markante kulturpersonligheder forestille sig Danmark om nogle generationer.

Fremskriver vi nuværende udvikling, vil nationen ændre sig radikalt, så den kristne nationalstat, der fødtes i løbet af Guldalderårene 1840 – 60 (med  grundloven, Grundtvig, Kold, Kirkegaard, Andersen m.fl.) forsvinder.
Derfor spørger vi:
– Hvad vil du da skrive på Danmarks Gravsten, mindestenen over  “Danerne, folket der gik til grunde?”

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *