MortenAagaard_PortrætRed_LysSådan siger Morten Aagard, der er ny leder for Kirkens Korshær i Aarhus. Det er med en hjertelig latter, og alligevel er der skam alvor bag. For han har netop arbejdet henholdsvis som generalsekretær for Bibelselskabet i ti år og dernæst som direktør for Legos Fonde omtrent lige så længe, inden han i januar 2013 satte sig i chefstolen på Nørre Allé 25 med fremtiden sporet ind på socialt arbejde.

Af Martin Høybye

Morten Aagaard ser selv jobskiftet som en naturlig ting. Han har lært meget i de sammenhænge, han hidtil har gebærdet sig i, og nu ser han frem til at kaste alt, hvad han kan, ind i arbejdet for samfundets svageste og mest marginaliserede mennesker. Historisk set står Kirkens Korshær i Aarhus meget stærkt og er uden tvivl den største del af det kirkelige sociale arbejde på landsplan. Det er noget, som Morten Aagaard er sig meget bevidst.

“Kirkens Korshær er Folkekirkens sociale arbejde i Aarhus. Vi varetager på Folkekirkens vegne, og på alle sognenes vegne i de fire Aarhus-provstier, det tungeste af det folkekirkelige sociale arbejde i Aarhus. Og da vores brugere kommer fra hele oplandet, kommer vi snart med et udspil til, hvordan vi kan komme i endnu tættere kontakt med sognene. Alle skal vide, at det er helt på sin plads at komme her for hjælp omkring de tunge, sociale problematikker, der opstår rundt omkring i de enkelte sogne,” siger Morten Aagaard.

 

Skal blive bedre til at fortælle sin historie

Og lysten til at komme bredere ud stopper ikke der. Den nye korshærsleder kunne nemlig godt tænke sig, at det store arbejde, som Kirkens Korshær laver, blev mødt af en større anerkendelse og bevidsthed i den brede befolkning. Men, som det er tilfældet med meget godgørende arbejde, har de varme hænder ikke så gerne talt om sig selv og egne gerninger.

“Vi har ikke været gode nok til at gøre opmærksom på os selv og fortælle om de mange gode aktiviteter, vi laver. Når folk er sure over at betale kirkeskat, så er det blandt andet fordi, de ikke ved, at kirken faktisk udfører et stort stykke socialt arbejde. At det at tage sig af de allersvageste er en del af kirkens ansvarlighed, forbinder man ikke med den kirke, der ligger lige henne om hjørnet.  Her har vi en opgave foran os, både i Folkekirken og i Kirkens Korshær. Vi skal blive bedre til at fortælle vores historie, så vi kan få sat social ansvarlighed, socialpolitik og social indsats på dagsordenen,” fortæller Morten Aagaard.

 

Kirkens Korshær målbart bedre

Og noget er der om, at kirken er god til det, den laver. For en ny evalueringsrapport af Kirkens Korshærs herberg i Sønderborg  viser, ifølge Aagaard, at brugerne oplever et langt bedre møde med de herberger, som er drevet af Kirkens Korshær, sammenlignet med tilsvarende offentlige tilbud. Det kommer ikke bag på ham, og han tøver ikke med at sige, at det skyldes, at de folk, der kaster sig ind i korshærens sociale arbejde, er af en helt særlig støbning.

“De mennesker, der søger ind i Kirkens Korshær, er drevet af en idealisme og en menneskelig varme, som gør forskellen. Og det gælder både de ansatte og de frivillige. De ansatte er båret af en højere grad af personligt engagement. Det er derfor, man søger ind sådan et sted. Det er mennesker, som er kristne, og som er båret af et kristent menneskesyn. Derfor har de den ekstra motor, der skal til, når det bliver svært at ‘holde ud, holde af og holde om.’ Og som bruger kan man mærke, at der er forskel,” siger han.

 

Lyst til livet – fælles om forandringMAa_Kontor1

Morten Aagaard er teolog og ulønnet hjælpepræst i Frederikskirken i Højberg, hvor han bor. Han skulle egentlig have været præst, troede han, men efter studiet og en tid som højskolelærer blev han i en ung alder generalsekretær for Bibelselskabet. Gennem det arbejde lærte han familien KirkKristiansen at kende, ejerfamilien bag Lego, og de tilbød ham stillingen som direktør for deres fonde.

“Jeg var både ved Bibelselskabet og ved Lego i ti år, så jeg arbejder åbenbart i tiårsperioder. Jeg siger for sjov, at nu har jeg arbejdet ti år for de hellige, ti år for de rige, og nu skal jeg arbejde ti år for de fattige,” lyder det med en hjertelig latter fra Morten Aagaard.

Han har en overskrift, som han gerne vil samle sit arbejde under, nemlig: ‘Lyst til livet – fælles om forandring.’ Det kan lyde som en selvfølge at have lyst til livet, men det er det ikke i de miljøer, han nu færdes i, hvor mennesker ofte tumler med en massiv selvlede som følge af de mange sociale problemer, de står i.

“Det handler om at give vores brugere lyst til livet. Vi skal forbedre det enkelte menneskes livskvalitet på trods af deres massive problemer. Vi skal hjælpe mennesker til at acceptere sig selv, for alene i selvaccepten ligger en øget livskvalitet. Mange af vores brugere har et forfærdeligt selvbillede. De er rasende på sig selv, de er deprimerede og negative over for deres eget liv. Men jeg tror, at selvaccepten er første skridt på vejen til at få bare lidt bedre livskvalitet. Og her står man ikke alene. Det et er noget, der kan forandres i fællesskab,” siger han.

KK_Ekst1

 

 

– Kirkens Korshær i Aarhus er den største Kirkens Korhærs-operation i Danmark.

– Desuden det største diakoniske arbejde i landet. Bare i Aarhus er der 60 ansatte.

– Morten Aagaard tiltrådte som ny leder i januar 2013.

 

 

 

 

Skrevet af Martin Høybye

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *