Evangelieteksten

KornJesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land.

Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem:

”Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; og da solen kom højt på himlen, blev de svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord, og det gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold.” Og han sagde: ”Den, der har øre at øre med, skal høre!”

Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: ”Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem uden for kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.”

Og han sagde til dem: ”Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder de straks fra.

Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, så har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt.

Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bære frugt, tredive og tres og hundrede fold.
Markusevangeliet 4,1-20

Prædiken

Hvor får vi dog mange oplysninger i det informationssamfund, vi lever i. Aldrig er vi blevet oversvømmet med så mange ord og så megen støj som nu og det gør os let tunghøre og uopmærksomme.

Men der er informationer og budskaber vi ikke gå glip af.  Hvis evighedens Gud, vores livs skaber siger noget, må det være vigtigt. Og her er netop pointen: Gud har valgt at tale til os. Gennem Jesus taler Gud sit ord så vi kan forstå det. Der findes altså noget særligt som er værd at lytte til, noget, der angår os som mennesker, og som har med mening, identitet, skyld, skam, angst, sorg, håb at gøre. Og det skal vi lytte til og svare på. Derfor udbryder Jesus her: ”Hør her!”, altså: hør efter og ”den, som har ører at høre med, han høre”, altså: Der er noget her, I skal have hørt. Få fat i det, integrer det i jeres liv. Dermed lukker I vækstkraft ind i jeres liv.

For at få det frem fortæller Jesus en lignelse om en landmand, der sår korn i sin mark. Han kan på os virke dum og ødsel. Han stør bare og på steder, hvor der ikke kan skabes frugt. Men det er han ikke. Dengang såede man modsat i dag kornet ud over hele marken først og derpå pløjede man. ’Vejen’ er ikke en asfalteret vej, men en sti der går gennem marken, som netop skulle pløjes bagefter. Nogle steder på sådan en mark i Israel er jorden tynd, og nedenunder er klippen, og andre steder vokser der tidsler op og kvæler væksten fra det såede korn og så er der andre steder hvor jorden er god og hvor den er det, kan der komme vækst, 30 og 60 fold kendte man til, men når Jesus nævner 100 fold, har folk måbet. Det skete aldrig. Her er lignelsens store overraskelse. Jesus taler om noget, der har stærke livskræfter i sig. Guds ord.

Hvorfor fortæller Han det som gør? Fordi selv om budskabet om Jesus er stærkt, kan et menneske stå imod det – for sin del. Budskabet får ikke altid den modtagelse, Gud selv søger, fordi der er ting i vort liv, som vil stå det imod. Det kender vi godt.

Først det der med at det går ind ad det ene øre og ud af det andet og så pist væk. Det går ikke kun på at vi måske ikke gider høre efter, men særligt på at den onde magt i verden er ude på én ting: at Guds ord ikke skal blive siddende i os. Det skal ud af os igen.

Se i øjnene hvordan dit liv er og reager så konkret på det ved at sætte dig ned og lyt til Jesu ord

Se i øjnene hvordan dit liv er og reager så konkret på det ved at sætte dig ned og lyt til Jesu ord

Det næste er den entusiastiske glæde over Ordet f.eks. en juleaften, ved en dåb, en prædiken: ”godt sagt, nej, det var godt”, men der slår ikke rod i os, der kommer trælse tider og ordet er ude af livet om mandagen.

Den tredje karakteristiske hindring for ordet: alt det, det vi bekymrer os om, vores trang til at sikre os materielt og al den lyst til alt muligt andet. De er som tidsler der kan kvæle ordet.

Læg mærke til en detalje. Om dem, der ikke tog imod Guds ord, siger Jesus, at det er mennesker, der ”har hørt”, underforstået: det gør de ikke mere. Der sker altid noget, når Ordet fra Gud lyder. Ét af to. Det ene: Det gør et menneske hårdt og uimodtageligt.

Der er altså en risiko for at vi ikke får hørt det væsentligste i livet og at det ikke får indflydelse på os. Og vi kan gribe os i at tænke: Ja, sådan er jeg: ukoncentreret, jeg hører ikke ordentlig efter. Jeg forstår det ikke. Jeg orker ikke brok på grund af troen. Jeg slås med bekymring og har nok i at få dagen og vejen og parforholdet og økonomien til at køre og livet er jo så spændende. Så Guds ord kan ikke have noget med mig at gøre. Det er ikke noget for mig. Jeg er for hård og immun over for det. Jeg er dårlig jord.

Vi kender det. Men: Guds ord kan matche også den måde, vi er på. Hvis du er dårlig til at lytte og koncentrere dig, så sæt et fugleskræmsel op, som jeg læste i mandags et sted. Ved I hvad det er? Korsets tegn! Det tegn frygter Satan. Mens du lytter, så se på korset, eller mærk det på din hals eller se de to kors for jer, som jeg tegnede foran Samuel, Silke og Rune. Eller få dig en Kristuskrans og hav den mellem dine fingre, mens du lytter eller læser.

Og over for alle andre ting, der ikke kører: Se i øjnene hvordan dit liv er og reager så konkret på det ved at sætte dig ned og lyt til Jesu ord. Om søndagen, i dagligdagen måske bare et enkelt vers, du tager med og staver på. Benyt enhver lejlighed til et break for at lytte og blive stille. Bed en bøn ud fra det, du hører eller læser, så går det ind i hjertet og bliver en hjælp, når du oplever vanskeligheder, så indoptager du det særlige stærke ord i dig. Det lejrer sig derinde og overvintrer til du får brug for det. Det ord er stærkt, det er som dynamit. Hvilket ord? Ordet om korset. Det kan bygge op og trøste og styrke og give håb som intet andet. Deri er dynamitten til frelse. Læg igen mærke til en detalje: Om den gode jord siges, at de ”hører”, altså nutid, de bliver ved med at lytte. Sådan formes jorden til at blive blød og modtagelig.

Guds ord er en ’hemmelighed’. Det betyder ikke, at det er tågesnak og ikke hænger sammen. Nogen af dem, hører det, hører ingenting og forstår intet. Hvorfor? Er det bare deres skæbne at de ikke kan finde ud af det? Nej, men hvis de ikke lader sig gribe og forme af ordet, så kan de ikke opdage, hvad hemmeligheden er, så finder de ikke skatten, så opdager de ikke, at de er elsket af Gud. Det sker kun, når jeg bringer mit liv i spil med Ordet og tager det med ind i min eksistens. Det er det andet, der kan ske, når Ordet lyder: det åbner os og skaber tro.

Det ord er kraft og dynamit i verden. Gud sagde: ”der blive lys, og så blev der lys”. Til den døde Lazarus: ”Kom herud!”, og han kom ud. Guds ord siger: Jeg døber dig og den døbte får nyt liv. Guds ord lyder og et menneske rejses op af skyld til tilgivelse, af mismod til tillid, fra håbløshed til håbfyldthed. Engang lyder Hans skabende ord over gravene og de døde skal blive levende. Det er det ord, Gud gennem Jesus har sendt ud i verden og som vi nu får lov til at lytte til og vente os alt godt fra. Amen.

Skrevet af Flemming Baatz Kristensen

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *