Bogen ‘Kontinuitet og radikalisme. Studenterkredsen og teologien i det 20. Århundrede’ er et værk for den teologisk interesserede. Den begynder og ender med ånd, og dét er ikke så ringe endda. 33 artikler fra Studenterkredsens tidsskrift, der udkom fra 1933-1997. 11 gange tre datidige indlæg i debatten, 11 gange et nutidigt perspektiverende bidrag.

Af Unna-Pernille Gjørup

Bogen, der fejrer Studenterkredsens 125 års jubilæum, er forrygende. Den er et gnistrende, springende bål, der er ikke noget kainsk os og røg hér. Den er fuld af viden, ‘religionskrig’, saglig og faglig engageret debat, der er masser af humor, og man mærker, at der står noget, ja, det hele, på spil.

Kontinuitet og radikalismeUnderholdende personlige tilbageblik

Hvad, der står på spil, udfoldes i de 33 + 11 indlæg. De 11 nutidige bidrag er perspektiverende, de nuancerer og åbner, de er i nogle tilfælde meget personlige “sådan oplevede jeg det”, andre mere objektivt beskrivende; hvad var det egentlig, der foregik dengang, som var så vigtigt? Hvordan hang tingene sammen? De personlige tilbageblik er underholdende, og de sætter tillige tidsånden på plads inden for rammerne.

De konkrete emner er interessante og gensidigt perspektiverende. De er velvalgte og samtalen, som den åbenbart fungerede dengang, er tydelig: den teologiske diskussion har været i bevægelse, påvirket af tidens store emner, den samtidige filosofi, sprogfilosofien, det narrative, miljøet, litteraturen. Et tydeligt bevis på, at også indenfor teologien fortsætter samtalen. En levende modsigelse af, at der ikke sker en dyt nyt i det kirkelige.

Bogens fremadskridende fortælling fungerer som en art dannelseshistorie for det 20. århundredes teologi, som den udfoldede sig i og prægede Studenterkredsmiljøet – ved foredragene, på sommermøderne og de teologiske fakulteter i København og Aarhus.

Ros til bogens redaktører

Der er meget at rose bogens redaktører for. For eksempel er det fint, at årstallet figurerer sammen med artiklens navn og forfatter; så er læseren med et blik straks på plads i tid og rum.

På bogens sidste sider følger et nisiders noteapparat med personhistorie og sammenhæng til hver af de 11 gange tre datidige artikler. Kort og koncist. (Men hvorfor er Aagaard ikke nævnt ved Valdemar Brücker?) Til slut en lige så kortfattet side om de 11 nutidige bidragydere.

Hatten af for, at redaktørerne har gennemlæst samtlige numre af Kredsen (over 200 numre). Ros også for, at de har udvalgt nogle meget prægnante artikler inden for områder, der har præget dansk teologihistorie og dermed kulturhistorie gennem det 20. århundrede, så enhver, der har interesse herfor, vil blive beriget. Det fungerer også horisontudvidende, at emnerne fremstår som bidende hinanden i halen.

Ældre indlæg mest aktuelle og vedkommende

Det er tankevækkende, at det er de nyeste emner: På naturens grænse, Fortællingens magt, Det helliges former og Sacrum est simulacrum (om det postmoderne), der virker mest fortidige, ja, nærmest passé.

Hvorimod debatten om de ældste emner: Grundtvigianernes Grundtvig, Hverdagsbarthianisme, De ædles æt, Poesiens teologi, Den øjebliksteologiske forståelsesangst?, Forudforståelsens forståelse og Religionskrige på det tredie fakultet, virker mest aktuelle og vedkommende.

Velsagtens fordi de handler om for den enkelte at komme overens med åbenbaring, evangeliet over for Loven, afgørelsen og øjeblikket, troens (u-)mulighed, der er gamle evigt-afgørende temaer i den teologiske eksistens.

Bogen er en fornøjelse at læse. Der skal tænkes med, så det gnistrer i hjernebanerne, og denne anmelder fik uvægerligt lyst til både at fare i antikvariaterne og finde “de gamle” frem og til at få læst nogle af de nutidige, som skrev beundringsværdigt klart og inspirerende.

Tak til de to redaktører, en teologi- og en filosofistuderende.  Godt gået!

Kontinuitet og radikalisme. Studenterkredsen og teologien i det 20. århundrede.

(Red. Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt)

Forlaget Vartov. Pris: 250 kr. Se mere her.

Anmelder Unna-Pernille Gjørup er konstitueret sognepræst i Mariehøj og Sejs-Svejbæk sogne, Silkeborg.

 

 

 

 

 

Skrevet af Martin Høybye

2 Comments

 1. Super anmeldelse!

  Det er nok ikke lige en bog for mig, men den lyder da spændende hvis man interesserer sig for den slags. 🙂

  Ville egentlig blot informere om en lille fejl på Jeres side.. Under indlæggene, hvor I har en sektion der hedder “Andre artikler” er billederne til disse ekstremt lange – Altså helt strukket ud.

 2. Hej

  Tak skal du have, Tobias! Det kan være noget browserbøvl, der er tale om. Vi får webmasteren på sagen.

  mvh
  Martin/Folkekirkeinfo

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *