Evangelietekst

Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«

Matt 5,13-16

Prædiken

Det bliver tit til noget bras, når vi mennesker skal til at være gode. Så puster vi os op, virker frelste og bedrevidende og nedladende over for andre. Vi har sikkert alle mødt sådan nogen, og hvem ved, om andre har opfattet os på den måde?

Men – Jesus siger faktisk til alle dem, der samler sig om Ham, så vi lytter og ser efter Ham, at vi er saltet for jorden og lyset i verden! Det er vi, og det skal vi være. Andre skal se det gode, vi gør, på en sådan måde at de siger Gud tak for det. Det er altså ikke nemt. Hvordan kan det komme til at fungere?

Lad os tænke over det. Der er ingen som Gud. Der er ingen som Jesus. Vi kan aldrig blive reserve-Jesus. Der er forskel på Ham og os. Gud er far, vi er Hans børn. Jesus er vores Herre, vi Hans tjenere. Jesus er vores frelser, vi de fortabte, Han vil redde.

Bedelys-3Når det er sagt, så kender vi alle mennesker, som faktisk har gjort noget godt og fået betydning for os rent menneskeligt. Dem tænker vi på i dag. Og vi kender forhåbentlig også nogen, som gennem deres liv, det de gør og siger, minder os om, at Gud er virkelig. Hvad var vi uden mennesker, vi har set godt liv i? Dermed er de saltet og lyset, uden de ved det og gør sig til af det. Jeg tænker på kristne, der nu er døde, og når jeg tænker på nulevende kristne også her hos os, som betyder meget for mit livsmod og livslyst og selvbesindelse og min vandring med Gud. Min far udstrålede egentlig ikke megen tro, men den sidste nytårsdag, han levede, sagde han til mig, inden jeg skulle rejse til Aarhus: Vil du godt bede en bøn? Da så jeg troen i den gamle mand. Eller min søn Jens-Peter da han som otte årig sagde til mig: ”Far, jeg tror Richard Møller Nielsen er kristen”, landstræneren der gjorde Danmark til europamestre i fodbold i 1992. Jens-Peter kunne ligesom se det i ham, og da Ricardo døde for nogen tid siden kom det frem, at den kristne tro fik betydning i hans liv. Et barn kunne se det.

Kristne med fejl og mangler kan betyde noget for os, ja meget. Og nu kommer pointen: Vi, du og jeg, er af Jesus udnævnt til at være saltet for jorden og lyset i verden! Vi er kaldet til at være det, vi er, det, Han gjorde os til, da vi blev døbt. Vi får i dag stafetten givet videre. Vi skal være det for mennesker i denne tid, som andre har været det for os i vores. Det skal være vores ambition.

Salt er vigtigt. ”Der er ikke noget mere nyttigt end salt og solskin”, sagde en romersk embedsmand i antikken. Vi taler tit om, at vi ikke kan undvære, og det er jo rigtigt, og det gælder ikke kun de ældre, men vi kan heller ikke undvære salt. Det går ikke at saltet skylles ud, ved at vi drikker for meget vand. Salt er nødvendigt. Jesus er jordens salt. Han kan ikke undværes, hvis vi skal leve med tillid i denne usikre verden, ham kan vi stole på, fyldes af håb for fremtiden, som Han har ført ind i verden, og leve af kærlighed stærkere end vores egen. Salt modvirker forrådnelse: Fra Jesus udgår det salt, der modvirker forrådnelse og forråelse af vort liv, som holder os fast på det, som er godt og ret. Han kan holde os friske. Salt giver smag. Jesus giver smag. Salt gør tørstig, vi må have mere af livets vand. Salt i et åbent sår gør ondt, det svier. Ja, somme tider gør Guds ord også gennem en kristen ondt, men kun for at rense og læge.

Uden lys famler vi rundt i mørket. Lys spreder mørke, oplyser, varmer, afslører, renser, brænder, skinner, leder på vej. Vi har brug for det fra Jesus og gennem dem, som lever af Ham, som minder os om Jesus og Hans lys.

Hvad skal vi med vores liv? Vær den, du er: døbt, kristen, salt, lys. Lad dig salte, brænde.

Og så det mærkelige og selvmodsigende: Saltet kan miste sin kraft, det kan det jo sådan set ikke, men Jesus må mene, at det kan gå sådan, at vi ikke længere virker som salt. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Lyset tændes for at det skal skinne i rummet og ikke lukkes inde i en beholder, så det ikke ses men går ud. Det kan ske for os. Hvordan? Vi holder op med at samles, lytte, se, undres. Vi bliver selvfede kirkegængere og kommer kun, når vi ikke skal andet, overfladiske, skruer ned for troens blus, vi har nok i, at vi bare har det godt. Gråt vellevned. Vi lukker hjertet til og er tilfreds med for lidt. Saltet mister sin kraft, lyset skjules og skinner ikke. Det kan ske for os. I den korte tekst her, bruger Jesus faktisk det meste af pladsen til det negative med saltet uden salt, lys uden lys. Så stor er risikoen åbenbart.

winter leavesLad det være et wake up call for os. Efterår. Vi mindes om vores død, og vi nærmer os Jesu genkomst. Hvad skal de sige om os? Sætter vi spor? Takker de Gud for os? Én gang er vi her, hvad skal leve for os?

Åh, men jeg er jo ikke alt der… Jeg er måske mere det modsatte… Well, men vi er her endnu. Der er håb også for dig og mig med vort liv, fejl og fald, brud og svigt og fortrængning. De, der får betydning, er dem, der opdager, at de er fattige på den gode måde: de ejer intet over for Gud. Hemmeligheden ved dem, der fik betydning for vores tro, er den, at de kommer med deres beskidte dåbsdragt til Jesus og får den vasket ren hos Ham hele tiden. Derfor kan vi rejse os fra der, hvor vi ligger. Kan man ændre karakter? Ja sådan og ved at samles om Jesus, se Ham, ses af Ham, høre Ham, tale til Ham. Undres, ære Ham…

Vi kigger ind bagved i dag og ser Gud og Kristus og alle de afdøde kristne, som er levende for Gud. Vi mærker pulsen derinde. Tænk, når den verden engang sænker sig ned til jorden, og Gud skal bo hos os. Vi bærer på en håbets drøm. Den er realistisk, fordi den bygger på Jesus, som døde for os og rejste sig for os, verdens salt og lys.

Amen

Skrevet af Flemming Baatz Kristensen

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *