Zenia LarsenGud er med os overalt, lærer vi ofte i kirken. Men hvad så, når vi synder? Forlader han os så? Og hvorfor er det egentlig, at vi ikke må synde?

Af Zenia Larsen

Som med Djævelen, som jeg skrev om i mit sidste indlæg, er synd et emne, vi tit skøjter let og elegant henover. Vi nævner tit, at mennesket er syndigt. Vi indrømmer, at vi synder. Men vi taler sjældent om, hvad det egentlig vil sige. Og når vi taler om konsekvenserne ved at synde, så handler det om, hvorvidt vi går fortabt efter døden, og så bliver det nemt til en diskussion om forudsætningerne for frelse.

Men hvad betyder det for os her og nu, at vi synder?

Nu er jeg jo ikke teolog eller noget, der ligner, så jeg kan ikke ryste en veldrejet afhandling ud af ærmet for at besvare spørgsmålet. Men jeg har observeret mangt og meget, lyttet til kloge mennesker og fulgt debatter, som har vakt undren, og derfor vil jeg gerne opfordre til, at vi taler noget mere om syndens vilkår og betydning for mennesker i dag.

Engang læste jeg en definition af synd, som adskiller sig lidt fra andre definitioner, jeg har hørt i tidens løb. Den siger, at synd er det, der får os til at fjerne os fra Gud. Som Adam og Eva fjernede sig fra Gud efter, de spiste af det træ, Gud havde forbudt dem at spise af. Andre definitioner siger mere, at synd er at gøre det, Gud har forbudt os. Men fjerner det os nødvendigvis fra Gud?

Da Adam og Eva havde spist af den forbudne frugt, opdagede de, at de var nøgne. De blev flove, og de gemte sig, da Gud kom forbi. Gud, som jo godt vidste, hvad de havde gjort, blev vred, fordi Adam og Eva gemte sig og forsøgte at skjule, hvad de havde gjort. Men hvad nu, hvis de i stedet havde opsøgt Gud for at fortælle, at de lige havde kvajet sig? Ville Guds reaktion så være den samme? Med andre ord: Er synd at gøre noget, Gud ikke vil have, eller er synd at skjule sig for Gud?

For nogen tid siden brugte katolikkernes pave Frans, som trofaste læsere vil vide, at jeg ser meget op til, et ret interessant udtryk. Han sagde, at vi som kristne skal være hyrder, der lugter af får. Han sagde ikke, at vi skulle synde, men ordene dukker alligevel op fra tid til anden, når jeg mediterer over mit forhold til Gud og til synd. For jeg synder. Og nogle gange gør jeg endda noget af det, som andre betragter som sikker synd, eller jeg bakker andre op i noget, som nogle betragter som sikker synd. Men jeg gør det ikke i oprør mod Gud – snarere tværtimod. Jeg gør det, fordi jeg oprigtigt mener, at det er den vej, Gud vil have mig til at gå. Og jeg oplever, at selv når jeg gør noget, der for mig opleves som syndigt, så er Gud stadig med mig.

Hvilket egentlig ikke burde komme som en overraskelse. For ville den gode hyrde, der forlader 99 får for at lede efter nr. 100, virkelig sige til nr. 88, hvis det fandt på at gå den forkerte vej, at hvis det ikke vendte om, så kunne det rende og hønse? Ville han ikke gå med det gennem mørket og sørge for, at det kom tilbage til lyset? Og hvis det så gik den vej en anden gang, så ville han gøre det samme. Som pave Frans også har sagt: Gud bliver aldrig træt af at tilgive.

Men hvis vi bliver flove over at synde og prøver at gemme os for Gud, så fjerner vi os selv fra hans nåde. Om det, der får os til det, er syndigt eller ej, er i og for sig ligegyldigt. Jeg tror, det er derfor, Jesus talte så meget om at bekende sine synder og at omvende sig fra dem. Det var ikke så meget fordi, vi skulle undskylde og love aldrig at gøre det mere. Jeg tror snarere, han mente, at vi skulle vende tilbage til Gud, når vi havde fjernet os fra ham. Og at der er nogle handlinger, der i højere grad rummer en risiko for, at vi føler så meget skam, at de får os til at fjerne os fra Gud.

Så måske er svaret på spørgsmålet, om Gud er med os, når vi synder, at ja – det er han. Hvis vi giver ham lov.

Zenia Larsen holder foredrag om humor og tro. Læs om hendes foredrag her

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *