Flemming BaatzEvangelietekst

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« 

Matt 21,1-9

Prædiken

Så vender vi bunken. Vi begynder forfra. Nej, vi er her nu vendt ind mod fremtiden, vi begynder på en frisk og gør det med noget kendt og slidstærkt, som vi dog ikke kender endnu, som vi bør kende det. Men nu skal vi kende det! Lige nu som noget nyt og frisk, nu hvor tiden er, som den er nu, og vi er et andet sted end sidste år…

Ja, hvad med den tid? Den går og vi med den. Den går hurtig for den gamle, langsomt for den unge. Har du det hårdt, snegler tiden sig afsted, er du glad, løber den afsted. Tiden er en anden, siger vi, situationen er en anden, vi forandrer os, og dog er vi på en mærkelig måde de samme.

Men nu er tiden inde for opbrud. Vi er tættere på den kommende frelse end før. Det, der hele tiden sker, sker nu. Evigheden slår ned i tiden. Det fyldte punkt rammer tidslinjen. Derfor gælder det: Så er det nu og særligt nu. Vågn op, gnid søvnen af øjnene. Det hører vi lige der, hvor vi bliver tunge af mørke og juletamtam, lige der hvor sindet bøjes, når det skal være glad. Det er på tide at stå op af søvne…

Han kommer til os lige nu her i formiddag. Det sker igen, som år for år tidligere. Og nu. På den måde viser Han, at Han er trofast, tro mod sit løfte, fast i sit forsæt. Han bliver ved. Han er sej og udholdende som et æsel. Han er ikke utro, Ham kan vi godt stole på.

Jesus kommer til os i dag som Han den dag kom til Jerusalem. Ja, men er Han her ikke allerede? Jo, vi hørte jo ved dåben: ”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”, men Han er det ved hele tiden at komme til os som noget nyt og aktuelt.

Jesus ved, hvad Han gør. Han sætter selv i scene. Og folket kan deres historie. De ved godt, at Salomo og en anden konge, Juda, rejste ind i Jerusalem på æselryg, og Abraham red også på æsel, da han rejste til det bjerg, Jerusalem siden blev bygget på. Jesus ridder på kongens fredsdyr i modsætning til kejseren i Rom, som red på stridshingst for at vise sine magt.

Jesus vil have dem til at tænke på det, profeten Zakarias skrev om Messias, der netop skulle ride ind i Jerusalem på ryggen af et æsel.

Jesus gør det bare, uden at sige noget. ”Se”, sagde profeten, ”din konge kommer til dig”. Din Konge, din herre, din leder. Han kommer til dig i dit liv, som det er nu. Ikke for at nedgøre dig eller fyre dig.

Mattæus forkorter Zakariasteksten og opholder sig alene ved, at Messias er sagtmodig, og ikke at Han er ”retfærdig og sejrrig”, som Zakarias ellers også skriver. Vi skal se netop det og ikke primært Hans styrke og magt. Det er netop gennem at være sagtmodig, at Han bliver retfærdig og sejrrig for os, så Han ikke banker os på plads, men kommer til os med fred.

Sagtmodig. Pointen er ikke at være beskeden eller et tandløst pjok, men at være ydmyg – over for Gud, respekt for Gud, mild, en, der kan bøje sig. En, som stiger ned, ligesom da Gud blev menneske. Nu på ryggen af et æsel, der er så lavstammet, at Han næsten når jorden med sine fødder. Og endnu mere: Han blev lydig til døden, ja døden på et kors. Jesus er ”sagtmodig og ydmyg af hjertet” som vi hørte sidste søndag, da kirkeåret sluttede. Her en uge efter møder vi denne side igen. Sådan er Han. Det er sådan Kristuskongen er. Han opfylder ikke altid de ting, vi gerne vil have Ham til at gøre, heller ikke for de jublende pilgrimme, som ønskede, at Han skulle smide romerne ud i Middelhavet og etablere et jordisk lykkerige, som var større end kong Davids. Det opfyldte Han ikke. Han gik dybere ned og tog livtag med de grundlæggende vanskeligheder. Han skaffede forsoning, så vi kan tilgives og få en renset samvittighed, døden besejrede Han, så vi nu kan få et ’sagte mod’ fra Ham. At være modig på en sagte måde, langsom, rolig, tavs, ingen stress. Fordi vi kender Ham.

Jesus bruger et æsel. Moderen med føllet. At Jesus bruger et æsel, siger faktisk noget. Smag på det nu: Jeg – et æsel.

Løs dem, befalede Jesus. Moderen og føllet. Vi skal løses af bindinger. Hvad er mine bindinger? Skyld, skam, mismod, kynisme, overfladiskhed … Jesus vil befri os, løse os fra være bundet. Det skal du blive!

Før dem til mig. Jesus har brug for os! Jesus vil bruge os æsler til at bære Ham ud i verden. Bære det med os, vi får. Stille, trofast.

Og bagefter kom æslet tilbage til sin ejer, som Jesus havde lovet, ligesom vi skal hele tiden, tilbage til Gud! Han som ejer os.

Der er en stor kontrast her i dag: Tavshed og larm. Ro og uro.

Jesu ro, æslets stabilitet, det sker, uden ord, kalder på at ’se’ mere end på at ’høre’, om end vi har Zakariasløftet i vore ører: Min konge kommer til mig. Sådan fremtræder Han nu. Ikke andet? For at nå vore hjerter med det Han er, den samme, stabile.

Han blev modtaget med larm og uro, handlinger og råben og sang. Kapperne af og grene af træerne og ned foran Ham som den røde løber, og så hyldede de Ham med deres sange. Vi skal slå følge med dem og tage imod Ham med engagement. Lægge fragten og magten fra os. Lade os afklæde. Blive skønt ydmyge over for Ham og så med befriet glæde hylde Ham med vores sang og følge Ham i den nye tid, der ligger foran os i det Herrens kirkeår 2014-2015.

Amen.

Skrevet af Flemming Baatz Kristensen

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *