Lige nu arbejdes der i Odder i retning af et nyt kapel, som vil komme til at ligge på Ny Kirkegård, og som vil komme hele byen og området til gode.

Af Martin Høybye

Odder kommune og provsti står i den situation, at det eneste kapel, som kan anvendes af ikke-medlemmer af folkekirken, og som har kølefaciliteter til kister, er udtjent. Derfor skal der findes en ny løsning. Og alle menighedsråd i Odder Provsti har været involveret og givet bud på, hvad der er behov for i forbindelse med Odder Ny Kirkegårds kapel:

Dorte R. Sørensen er provst i Odder Provsti, sygehusprovst i Region Midt og sognepræst i Odder Sogn.

Dorte R. Sørensen er provst i Odder Provsti, sygehusprovst i Region Midt og sognepræst i Odder Sogn.

”Der har været enighed blandt alle menighedsråd om, at folkekirken bør kunne tilbyde et kapel i provstiet, hvor til vi kan køre vore kære, når de dør og er lagt i kiste. Det skal være et sted, hvor der er mulighed for at holde en lav temperatur – også om sommeren, og det skal være et sted, hvor vi kan komme og se vore kære inden begravelsen,” fortæller Provst Dorte R. Sørensen.

Menighedsrådene var også enige om, at der skulle kunne tilbydes et mindre rum, egnet til en bisættelse, i de tilfælde hvor afdøde ikke ville, at bisættelsen skulle foregå i sognekirken.

”Nogle medlemmer fortrækker af forskellige årsager en bisættelse fra et mindre rum. De benytter i dag sygehuskapellet, og menighedsrådene ønsker, at der fortsat skal være denne mulighed, når sygehuskapellet bliver nedlagt,” siger provsten.

Det har været livligt diskuteret, om der skulle bygges et stort kapel, sådan at folkekirken også tilbyder et rum, som dem, der ikke er medlemmer af folkekirken og har et stort følge, kan bisættes fra.

”Men ligger det inden for eller uden for grænsen for, hvad folkekirken skal sørge for? Jeg mener, det i den sammenhæng spiller en rolle, hvor ofte sådan et behov opstår. Og hvilke muligheder der er i omegnen af Odder for at tilrettelægge en bisættelse, hvis man ikke er medlem af folkekirken,” pointerer Dorte R. Sørensen.

Mindre kapel giver bedre økonomi

Og meget taler for en mindre løsning. I Odder Provsti er 85 procent af befolkningen nemlig medlemmer af folkekirken, så langt de fleste har mulighed for at benytte en af provstiets mange kirker. Og går man efter at bygge et mindre kapel i Odder Provsti, bliver der også bedre økonomisk mulighed for, at middelalderkirkerne kan holdes i god stand. Desuden er muligheden for at finde et større kapel til en given lejlighed forholdsvist tæt på:

”Da Odder Provsti ligger tæt på såvel Aarhus som Horsens, hvor der begge steder er store kapeller, som kan benyttes til bisættelser af ikke-medlemmer af folkekirken, er det min opfattelse, at behovet for store kapeller er dækket i rimeligt omfang her i området,” forklarer Dorte R. Sørensen.

Ved et kommende budgetsamråd i Odder Provsti i marts, vil Odder menighedsråd fremlægge det projekt, som nu er på vej, og som er beskrevet i artiklen ovenfor.

”Det er både menighedsrådets og provstiudvalgets håb, at alle menighedsråd vil slutte op omkring de løsninger, Odder menighedsråd her er nået frem til at arbejde for. Samtidig er provstiudvalg og menighedsråd løbende i gang med at tilpasse kirkegårdenes indretning og brug, sådan at både det kulturarvsbevarende og det økonomiske aspekt tilgodeses. Det er spændende at følge de mange gode idéer, menighedsrådene har til udvikling og tilpasning af deres kirkegårde,” siger Dorte R. Sørensen.

 

Her i den sydlige ende af Odder Ny Kirkegård vil kapellet bliver placeret.

Her i den sydlige ende af Odder Ny Kirkegård vil kapellet bliver placeret.

 

Læs denne og andre artikler i temaet ‘Kirkegården i udvikling’ i Magasinet Røsten nr. 7.

 

 

 

Skrevet af Martin Høybye

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *