Line Marschner (8)Kirkemusikken kommer på dagsordenen, når Aarhus Universitet indbyder til seminar om kirkens musik 23. april. Her vil forskere og praktikere give indsigt i, hvad det er musikken kan, og hvordan musikken kan bruges i kirken som supplement til det talte ord

Af Bo Billeskov Grünberger

Seminaret, der hedder ”Åndens klangrum – seminar om kirkens musik” er åbent for alle og foregår i Aarhus 23. april fra 10-15.30, og håbet er, at man går fra seminaret klogere på, hvad musik kan og hvordan den virker, når vi hører, synger eller danser til den.

Hvordan musikken virker

Seminaret åbnes af Line Marschner, der er ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Samfund. Hun er tilknyttet Kirkeforskningsenheden på Aarhus Universitet, der to gange om året holder et seminar, hvor man på forskellig vis belyser temaer relateret til kirken. Forrige gang handlede det om krop, blandt andet ved at se nærmere på pilgrimsvandringer.

”Vi syntes, at tiden var kommet til at sætte fokus på musik. Vi vil gerne belyse en gudstjenestelig nærpraksis, og det er musikken jo i allerhøjeste grad. Og så vil vi gerne belyse det fra forskellige sider. Vi ønskede ikke at belyse det i et historisk lys, men ud fra spørgsmålet om, hvordan musikken virker,” forklarer Line Marschner.

Den første oplægsholder er Line Gebauer, der er psykolog og hjerneforsker og bl.a. er tilknyttet en forskningsgruppe, der hedder ’Music in the brain’, som forsker i, hvad der sker med hjernen, når vi hører musik.

Fokus på hjernen og besøg af babysalmesangens moder

”Line Gebauer vil fortælle om musikkens påvirkning af hjernen. Hun forsker selv i musikken og autisme, med musikken som en vej ind i det autistiske sind. Og hun vil prøve at brede det lidt ud og fortælle om, hvordan musikken påvirker følelserne via hjernen.”

Næste oplæg har også et skær af psykologi, for det er Katrine Frøkjær Baunvig, der forsker i salmesang i et kognitionsforskningsperspektiv. Grundtvig har hendes store interesse og især Grundtvigs mening med at bruge musik som nationalitets- og fællesskabsopbyggende.

”Den sidste oplægsholder er Inge Marstal, og hun er professor emeritus fra konservatoriet. Og udover at hun så at sige er en af babysalmesangens mødre, så er hun professor i musikpædagogik. Hun vil tale om, hvad musik gør ved krop, ånd og sjæl.”

Dans, demens og rockmusik i kirken

Efter den teoretiske del vil der være tre workshops, hvor Britta Haugen, der er præst og danser, vil fortælle om måden hun bruger dansen som sprog, når hun danser Bibelens historier. Peter Tast, der er ungdomspræst i Skanderborg har et band med en gruppe yngre kirkegængere, og han vil fortælle om, hvad der sker, når man bringer rytmisk musik ind i kirken og bruger gudstjenesten som et terapeutisk rum.

Endelig kommer organist Christine Toft Kristensen og fortæller om et projekt i Langenæskirken, som hedder ”Salmesang med demente”. Projektet er et tilbud til demente, hvor man bruger salmerne sammen med nogle fysiske genstande som noget genkendeligt for den demente, der dermed får aktiveret sin erindring.

Hele programmet kan ses her, og der er tilmeldingsfrist 19. april

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *