PræsterTeologistudiet ved Aarhus Universitet melder om næsten alt besat i år, hvor lige knap 80 nye teologistuderende har søgt ind på studiet. Man står dog over for en stor udfordring, fordi Uddannelses- og Forskningsministeriet vil begrænse optaget af studerende til Teologi væsentligt over de næste år. Det vil gøre det svært at imødekomme folkekirkens mangel på nye præster

Af Bo Billeskov Grünberger

Begrænsning giver ingen mening

Ulrik Becker Nissen, der er afdelingsleder på Teologi ved Aarhus Universitet, er egentlig en glad mand. For næsten 80 nye bachelorstuderende er, hvad man håbede på at kunne optage, og så kan man vel ikke bede om mere. Alligevel er han bekymret for den nære fremtid, hvor Uddannelses- og forskningsministeriet pålægger Teologi at begrænse optaget af nye studerende.

”Vi har en kæmpestor udfordring med, at Teologi er blevet underlagt dimensionering. Det er et problem, hvis vi ser bare nogle få år frem. I år har vi optaget knap 80, men hvis vi ser blot tre år frem, vil Teologis optag på bacheloruddannelsen blive beskåret med over 30%,” siger han.

Ulrik Becker Nissen

Det er et stort problem, at Teologi er nødt til at begrænse optaget af nye studerende, mener Ulrik Becker Nissen

Folkekirken begynder allerede nu at opleve en mangel på præster, og derfor kan det undre, at man pålægger Teologi at optage færre studerende, da den teologiske kandidatuddannelse er adgangsvejen til at blive præst i folkekirken.

Det skyldes, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2014 besluttede sig for at indføre et loft over optaget af nye studerende på en række uddannelser. Begrundelsen var, at man ville sikre sig, at man ikke uddannede folk til arbejdsløshed. Men den begrundelse giver ingen mening for Ulrik Becker Nissen.

”Der er to akser, som skærer hinanden på en uheldig måde: Vi vil de kommende år få et mindre optag, fordi vi er blevet dimensioneret, og samtidig vil folkekirken få større og større præstemangel. De to udviklinger er jo i konflikt med hinanden. I de kommende år vil vi ramme loftet og være nødt til at afvise et stort antal studerende, alene fordi vi er dimensioneret. Så hvis man skal udvise  rettidig omhu, så er det eneste rigtige at få Teologi ud af dimensioneringen,” fortæller han.

Holder fast i de studerende

Problemet med dimensioneringen er kompliceret, og lige nu kan man fra Teologis side ikke gøre meget andet end gøre opmærksom på problemet. Til gengæld kan man forsøge at holde bedre fast i de nye studerende, og der arbejder man målrettet.

”Frafaldet er stadig en udfordring, vi arbejder med, men det er blevet bedre, og de senere år er frafaldet faldet en lille smule. Det har at gøre med, at vi har gjort en indsats på en række områder, og vi regner med, at faldet i frafaldet også vil gøre sig gældende i den nye årgang,” siger Ulrik Becker Nissen .

Et af tiltagene er at få fjernet nogle af spøgelserne i statistikken. Når nye studerende begynder til september, kan man fra universitetet ikke fra første dag se, hvor mange af dem der rent faktisk begynder på studiet. Det gør man i år op med på en række uddannelser, herunder også Teologi, ved at indføre en studiestartsprøve. På den baggrund kan man fra 1. oktober have et mere præcist tal for, hvor mange der faktisk er begyndt på studiet.

”Vi har [også] en række forskellige indsatser omkring rekruttering, og fra Teologis og Aarhus Universitets side deltager vi i en række uddannelsesmesser. Vi har derudover orienteringsmøde for gymnasier, og studievejlederne laver en række arrangementer,” fortæller han.

Den store indsats med at tage ud til gymnasier og messer for at fortælle om teologiuddannelsen ser ud til at virke, mener Ulrik Becker Nissen.

” Det fine bacheloroptag lover rigtig godt for fremtiden, især fordi mange af de optagede har haft os som deres førsteprioritet. Så der er meget, der tyder på, at de studerende vil blive her og blive glade for studiet,” siger Ulrik Becker Nissen.

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *