Peter Fischer-Nielsen (1)

Peter Fischer-Nielsen er generalsekretær i Mission Afrika

Kristendommen vokser støt i Afrika, men alligevel er behovet for mission og uddannelse stort. I Danmark vokser den religiøse mangfoldighed og behovet for at få viden og hjælp til at møde andre kulturer. Mission Afrika vil gerne hjælpe med begge opgaver

Af Bo Billeskov Grünberger

Kristendommen vokser støt i Afrika, og der findes nu lige omkring 400 millioner kristne på det kæmpestore kontinent. Så hvorfor sender Mission Afrika stadig missionærer til Afrika, når det går så godt for kristendommen dernede? En del af svaret findes i, at missionærrollen i dag er meget anderledes end før i tiden.

Genopbygning, undervisning og organisering

Vi har tidligere skrevet om ægteparret Alex og Mette Bjergbæk Klausen, der har opholdt sig i først Nigeria og siden Sierra Leone. De er et godt billede på, hvordan en missionær i dag arbejder.

”Målet med Mette og Alex’ opgave er ikke bare, at de i løbet af deres udsendelsesperiode får uddannet X antal mennesker. De skal gerne på et langt dybere plan være med til at skabe rammer for, at præster og lægledere løbende kan blive uddannet, også efter at Mette og Alex er taget hjem,” forklarer Peter Fischer-Nielsen, der er generalsekretær for Mission Afrika.

Sierra Leone var op igennem 90’erne plaget af en hård borgerkrig, der efterlod masser af døde og fordrevne, og som også tvang kirken i Sierra Leone i knæ. Omkring halvdelen af alle præster var blevet dræbt i borgerkrigen og hele strukturen for kirken lå, sammen med store dele af landet, i ruiner.

”Der er menigheder, som man helt havde glemt og ikke vidste eksisterede. Så Alex og Mette startede egentlig med at kortlægge, hvor menighederne var henne, og man fandt så ud af, at der var mange menigheder, der manglede en præst eller en lægleder. De begyndte så sammen med kirken at organisere uddannelsen for sognene. Der er folk, der kommer på de her uddannelser, hvis største kvalifikation er at de kan læse og skrive. Det er et ret basalt niveau, man starter på,” fortæller Peter Fischer-Nielsen.

Udover den store opgave med at genopbygge kirken i et krigshærget land, fik Alex og Mette også en stor udfordring, da ebolaepidemien brød ud, kort efter de ankom. De måtte hurtigt omstille sig til at deres arbejde nu også omfattede undervisning i basal hygiejne. Ifølge Peter Fischer Nielsen hører det med, når man går ind i et tæt samarbejde med de lokale kirker i Afrika.

”Det regnede de ikke med, at de skulle være en del af, men når man er i så tæt partnerskab med den lokale kirke, så ville det være unaturligt, hvis man sagde, at der måtte kirken sejle sin egen sø. Man er selvfølgelig med i hinandens hverdage, også når der er krise.”

Alex Bjergbæk Klausen er sammen med sin kone, Mette, missionær udsendt af Mission Afrika

Alex Bjergbæk Klausen er sammen med sin kone, Mette, missionær udsendt af Mission Afrika

Tilbyder hjælp til kulturmøde

For nylig holdt Mission Afrika sig årlige repræsentantskabsmøde. Det lyder umiddelbart ikke så spændende, men udfaldet af mødet kommer til at blive skelsættende for Mission Afrika, fordi man på mødet fik vedtaget en 2020 plan, der skal tegne en kurs for Mission Afrikas fremtid.

”Mission Afrika er ligesom mange andre missionsorganisationer et vidt forgrenet arbejde, der dels er betinget af en lang historie og mange interesser og det græsrodspræg, som mange af sådanne organisationer får. Det betyder, at vi i dag har en masse forskellige aktiviteter inden for en række områder som undervisning, evangelisation, uddannelse m.m.,” fortæller Peter Fischer-Nielsen.

Udfordringen består i, at man har bredt sig over så mange aktiviteter, at det nu med Peter Fischer Nielsens ord, er ved at være på tide at man kigger på, hvad der giver mest mening at arbejde med fremover. Fremover har man fire mål, man arbejder efter: kapacitetsopbygning og projektudvikling, uddannelse af præster og ledere i Afrika, styrkelse af den kristne kirkes møde med muslimer og udvikling af frivillige herhjemme.

I Danmark vil netop arbejdet med frivillige være en stor prioritet hos Mission Afrika, da man er afhængig af at have et stort bagland af frivillige for at få organisationen til at køre, som den skal.

”Det er lidt bemærkelsesværdigt, at vi sætter frivillighed som et mål i sig selv, for man kunne jo spørge, om frivillighed ikke er et middel til at nå nogle større mål. Men vi synes, at for en organisation som vores, der altid har haft en bred folkelig forankring og været helt afhængig af et bagland, kan vi mærke, at det er så identitetsbærende, at vi gerne vil have det som et mål i sig selv,” forklarer han.

Peter Fischer-Nielsen fortæller, at Mission Afrika også over de næste år vil forsøge at få et tættere samarbejde med sogne i Danmark. Man vil tilbyde sognene at indgå i kortere projekter på nogle års varighed, hvor det enkelte sogn f.eks. kan støtte en enkelt kirke i Afrika og måske besøge den afrikanske kirke. Til gengæld tilbyder Mission Afrika en viden om og ressourcer til at styrke sogne, der står med kulturmøder med afrikanske kristne eller muslimer.

”Vi vil gerne være med til at vække en missional tænkning i Danmark og være med til at sætte en refleksion i gang i Danmark. Det er ikke blevet mindre vigtigt i en tid som vores, hvor verden i høj grad er flyttet til Danmark, og hvor refleksionen jo helt naturligt kommer til de sogne, der oplever flere flygtninge og asylansøgere i deres område. Der tænker vi, at vi gerne vil i dialog med de menigheder,” siger Peter Fischer-Nielsen.

Mette Bjergbæk Klausen er missionær for Mission Afrika

Mette Bjergbæk Klausen er missionær for Mission Afrika

Fokus på social hjælp og uddannelse i Afrika

I Afrika har Mission Afrikas blandt andet fokus på uddannelse. Som nævnt tidligere i artiklen, så arbejder missionærer med at uddanne præster til de afrikanske kirker, men for Mission Afrika er arbejdet bredere.

”Vi er involveret i en lang række af projekter, både diakonale projekter med sundhedsklinikker, børnehjemsarbejde, gadebørnsarbejde osv. Men vi har også et stort fokus på uddannelse og et stort stipendieprogram hos vores samarbejdspartnere, hvor vi hjælper mange hundrede med at få en uddannelse. Det giver god mening at satse på, og uddannelse er noget, vi gerne vil satse endnu mere på fremadrettet,” fortæller Peter Fischer-Nielsen.

I Sierra Leone arbejder Alex og Mette Bjergbæk Klausen på at udvikle undervisningsmateriale, og man er i gang med at se på, om det giver mening at bruge E-læring. E-læring kan være et vigtigt redskab, hvis man vil uddanne folk, der ikke umiddelbart har mulighed for at gå på et universitet, forklarer Peter Fischer-Nielsen og tilføjer:

”Jeg håber, at det lykkes med de mål vi har sat op, så vi bliver kendt for at kunne yde en forskel på de her fire konkrete opgaver, der handler om kapacitetsopbygning og projektudvikling, uddannelse af præster og ledere, styrelse af arbejdet kristen-muslimske relationer og udvikling af frivillighed.”

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *