AabyhoejFørste fase af bebyggelsen ved Fragtmandscentralen i Aarhus er endeligt vedtaget som lokalplan og ventes igangsat allerede i 2016. Det har sat gang i møder og udvalgsarbejde i Aarhus Vestre Provsti, som vil være på forkant med situationen, når sognet udvides med op mod 5000 mennesker på sigt

Af Martin Høybye

Der bygges mange steder i og omkring Aarhus, men det er ikke kun på bar mark, at nye byggerier er planlagt. I den indre by skal der nemlig ske en befolkningsfortætning, og det får også indflydelse på planerne i Aarhus Vestre Provsti.

“Her handler det først og fremmest om Åby Sogn. I første omgang vil der blive bygget 450 boliger. Men på sigt kan der blive tale om op mod 5.000 mennesker i den del af de nye brokvarterer, der ligger i Åby Sogn,” siger Esben Andersen, der er provst i Aarhus Vestre Provsti.

Esben AndersenHvordan kirken bedst bliver nærværende

Tingene er ikke kommet helt så langt endnu, men tiden har det med at gå hurtigt, når man skal tage højde for befolknings- og strukturændringer, og derfor har Åby Sogn nu taget initiativ til et møde mellem kommunen, Åby og Vor Frue Sogn, samt provstiudvalgene i Aarhus Domprovsti og Aarhus Vestre Provsti.

“Vi vil gerne blive klogere på, i hvilken grad bebyggelsen i Åby og på Trekanten inden for Ringgaden bliver at opfatte som en naturligt sammenhængende bebyggelse eller ej. Og så skal vi have en samtale om, hvordan kirken bedst kan være nærværende og komme de nye beboere i møde,” siger Esben Andersen.

Analyserer flaskehalse

Hvordan kirken kan være nærværende i de nye boligområder er netop et af omdrejningspunkterne, når man prøver at forestille sig fremtiden, der jo som bekendt kan være svær at spå om. I Åby Menighedsråd er man klar til at tage fat, men det kan være svært at få håndfaste tal og fakta på plads. Lige nu er et arbejde i gang for at analysere, hvilke flaskehalse sognet måtte have, hvis det går, som tingene peger på i øjeblikket, og sognet kommer til at tælle 5.000 flere inden for en overskuelig årrække.

“Vi har nogle få tal for det forventede antal boliger i fase 1, og vi ved lidt om fase 2 og det samlede billede. Set i det store perspektiv taler man om op 12.000 – 15.000 beboere i det samlede brokvarter. En del af det ligger dog i Vor Frue Sogn og en del i Skt. Markus Sogn. Men da der lige nu er knap 11.000 indbyggere i Åby Sogn, kan vi samlet set forvente en forøgelse af sognets indbyggertal med måske 50-60 procent,” siger Steen Røndal Olsen fra Åby Sogns menighedsråd.

Brokvarter kunne blive nyt sogn

En reel fordobling af befolkningstallet er naturligt nok noget, der vil sætte sine spor. Både i forhold til fysiske rammer og betjening. Det giver mange overvejelser:

“Hvad betyder det for anvendelsen af kirkerne? Vi har for nyligt besluttet at reducere antallet af gudstjenester i Gl. Åby kirke, som jo ligger tættest på det nye brokvarter, til fordel for Åbyhøj kirke. Skal vi ændre på det, og skal vi prøve at få adgang til lokaler, som ligger i selve brokvarteret? Skal vi leje os ind i fælles lokaler? Skal vi etablere et helt nyt sogn? Det samlede brokvarter kunne være et nyt sogn i selv – med egen kirke, men så skal det jo tænkes ind,” fortæller Steen Røndal Olsen.

Muligheder i væksten

Menighedsrådet ser en oplagt mulighed for at tænke kirken ind i området helt fra starten.

“Det kræver, at vi kommer på banen nu. For hvis der ikke skal etableres en ny kirke i området, er det oplagt, at vi forsøger at leje os ind i fælles lokaler i området,” forklarer Steen Røndal Olsen.

Men et vigtigt område, som menighedsrådet har svært ved at vide noget om, er, hvordan befolkningssammensætningen og dermed også antallet af folkekirkemedlemmer bliver.

“Vi har brug for at vide mere om den forventede befolkningssammensætning og behovet for kirkelige handlinger, fx i forhold til antallet af konfirmandhold. Herunder hører jo også kommunens plan for skoler i området og børne-, voksen- og ældreaktiviteter. Endelig har vi brug for mere viden om udbygningstakten – hvad vi kan forvente og hvornår,” siger Steen Røndal Olsen.

Derfor har Åby Sogn altså nu taget initiativ til et udredende møde med Aarhus Kommune, hvor menighedsrådet håber at få mere faktuel viden om fremtidsplanerne.

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *