Intet kalifat i DanmarkLuthers toregimentelære vil holde både kirke og stat i skak, så ingen af dem går ud over deres beføjelser og bliver totalitære. En konference i Aarhus den 18.-19. maj støver denne toregimentelære af og sætter den ind i et nutidigt og aktuelt perspektiv i Danmark

Pressemeddelelse

TV2’s afsløringer for nylig af, hvad imamer i aarhusianske moskeer rådgiver muslimer til, har med rette rystet Danmark. Kvinder, der er deres mænd utro er berettiget til stening, og voldelige mænd skal ikke meldes til politiet. Islamske imamer vejleder efter deres religiøse sharialov, som overtrumfer dansk lovgivning og dermed bliver både politisk og enevældig.

Kristendommen har en helt anden etik, og Luthers toregimentelære hindrer, at kirken går hen og bliver en enerådende og politisk magtfaktor, idet den tildeler både kirke og øvrighed hver sin vigtige plads. Luther skelner mellem det såkaldte åndelige og det verdslige regimente.

Alligevel bliver toregimentelæren af nogle kritiseret for at have været medvirkende til, at den tyske kirke sov i timen og ikke sagde fra over for rædslerne i Hitlers Nazi-Tyskland. Så måske er toregimentelæren blevet misforstået eller trænger til en opdatering? Hvad kan kirken og øvrigheden anno 2016 med udfordringer fra blandt andet islam egentlig bruge toregimentelæren til? Den slags spørgsmål behandles indgående på en konference i Aarhus den 18.-19. maj med temaet:

Kirke, øvrighed og samfund – Lutherske perspektiver

Menighedsfakultetet har inviteret tolv teologiske eksperter fra Skandinavien til at drøfte toregimentelæren i både et historisk og et nutidigt perspektiv. Blandt de danske foredragsholdere er sognepræst og debattør Agnete Raahauge, lektor og afdelingsleder for teologi ved Aarhus Universitet Ulrik Becker Nissen, biskop Henrik Wigh Poulsen samt professor i dogmatik Asger Chr. Højlund og lektor Jeppe Bach Nikolajsen ved Menighedsfakultetet.

I adskillige år har politikere gentagne gange refereret til denne lære for at sætte kirken på plads og for at holde religion ude af politik. På denne konference vil kristne teologer overveje det legitime i dette. Måske det er på høje tide ikke blot at forstå kirken på samfundets præmisser, men også at forstå samfundet på teologiske præmisser. Måske det er på tide, at teologer drøfter ikke blot kirkens, men også statens rolle i det danske samfund af i dag,” siger Jeppe Bach Nikolajsen.

Konferencen er en del af Menighedsfakultetets markering af reformationsjubilæet i 2017 og står i forlængelse af antologien National kristendom til debat og en konference, som Menighedsfakultetet afholdt i forbindelse med udgivelsen af den i 2015.

Konferencen henvender sig til politikere, journalister, præster, studerende, menighedsrådsmedlemmer og alle andre med interesse for kristendom, religion og det moderne samfund.

Programmet for konferencen kan ses her.

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *