tema1.jpgDen 31. maj 2016 blev det første møde holdt i netværket for præster i Aarhus Stift, der særligt arbejder med flygtninge og asylansøgere. Materiale og viden på området forældes hurtigt, og derfor skal netværket være med til at skabe overblik over arbejdet og være med til at inspirere.

Folkekirkeinfo

Karen Huus fra Aarhus Vestre Provsti er tovholder i det nye netværk og desuden stiftets repræsentant i det landsdækkende netværk af ressourcepræster. Derudover er følgende præster del af netværket i Aarhus Stift:

Skanderborg Provsti: Lisbeth Kristensen

Syddjurs Provsti: Lene Marie Hage

Norddjurs Provsti: Tine Klausen

Hobro-Mariager Provsti: Stine Tougaard

Randers Søndre Provsti: Thomas Bau

Randers Nordre Provsti: Bodil Hindsholm Hansen

Odder Provsti: Anne Mette Fruelund Andersen

Silkeborg Provsti: Marianne H. Andreassen

Aarhus Domprovsti: Johannes Glenthøj

Aarhus Nordre Provsti: Laura Gylden Damgaard, Mads Djernes

Aarhus Vestre Provsti: Torben Tramm

Aarhus Søndre Provsti: Carsten Assenholt, Christine Bugge

Horsens Provsti: Berit Hune Jørgensen

Favrskov Provsti: Eva Graabek

På mødet understregede biskop Henrik Wigh-Poulsen blandt andet, at det lokale engagement og initiativ bør fastholdes og fortalte, at kommunerne generelt gerne vil have kirken som medspiller i arbejdet omkring flygtninge og asylansøgere.

Mødedeltagerne gennemgik den aktuelle situation provsti for provsti, hvor præsterne blandt andet berettede om: Internationale gudstjenester, dåb af flygtninge og asylansøgere, hjælp fra sognene til praktiske opgaver, udlån af kirken til kristne menigheder, partnerskabsaftale mellem Dansk Flygtningehjælp og en kommune,”søndagsskole,” venligboerne, netværksfamilier, kulturmøder, foreningsarbejde, fællesspisning og kulturcaféer, samt en kirke, der brugte flygtninge som praktikanter på kirkegården.

Derefter fulgte en forventningsafstemning, og der var enighed om, at netværket blandt andet skal bruges til:

Gensidig inspiration, orientering om regler og at støtte hinanden i arbejdet med området. Fra sin side vil biskoppen være med til at tale sagen op, understrege vigtigheden af kirkens diakonale arbejde i forhold til flygtninge og asylansøgere og inspirere til arbejdet på det lokale niveau.

Skrevet af Martin Høybye

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *