100 salmerDet nye salmebogstillæg vil spare kopimaskinerne for meget arbejde rundt omkring i sognene, mener Anders Tranholm-Bjerg, men tillægget kan alligevel ikke helt spare kirkerne for at bruge løse ark med kopier, hvis de vil synge nye salmer, skriver han

Anders Tranholm-Bjerg, sognepræst i Øls-Hørby-Døstrup pastorat med musikpædagogisk diplomeksamen i musikteori- og musikhistorie fra Det Jyske Musikkonservatorium

Til gavn for regnskoven

”Kopimaskinen er jo opfundet”. Sådan er der nok mange af os, der har tænkt, hver gang talen er faldet på et nyt salmebogstillæg. Der kommer så mange salmer hele tiden, og det er ikke til at sige, hvilke der overlever tidens dom. En bogudgivelse vil være spild af papir, har man tænkt. Lad os bare bruge kopimaskinen, den er mere fleksibel. Derfor har kopimaskinen fået lov at køre med alle de omkostninger, det måtte have haft for verdens regnskove.

Redaktionsgruppen bag 100 salmer har sat sig for at rydde op i papirjunglen. Målet med udgivelsen har været at få præsenteret de nyere salmer, som har fundet størst udbredelse i det ganske danske land, i en samlet udgivelse. Derfor skal man ikke vente sig nyskabelser her. Det er salmer, som allerede er blevet godt gennemprøvet ude i menighederne, som er blevet optaget i tillægget.

Og dog: Der er blevet skrevet nye melodier til de salmer, hvor teksten har været i top, men den oprindelige melodi ikke sad lige i skabet. Man kan altså godt risikere at møde gammel vin på nye flasker, så at sige.

Temaer og genrer

Da 100 salmer er en stor mundfuld selv for en gammel musikteoretiker, vil jeg begrænse mig til et par stikprøver. Til at begynde med kan man konstatere, at der genremæssigt er tale om en blandet landhandel. Her er alt fra swingende jazzsalmer til adstadige koraler, fra Simon Grotrians eksperimenterende lyrik til den enkle børnesang: ‘Tak, Gud, for denne lyse morgen’.

Også tematisk kommer vi vidt omkring. Salmerne er pædagogisk opdelt i årstidssalmer, salmer til de kirkelige højtider, salmer til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse etc. Det er nemt at finde rundt i, hvis man ønsker at finde en salme, som egner sig godt til et specifikt tema.

Et af de problemer, man tit løber ind i som sognepræst, er, at der er alt for få salmer at vælge imellem i den autoriserede salmebog, når det gælder bryllup og konfirmation. Kan det nye tillæg bidrage her? Ja og nej. Fire bryllupssalmer og kun to til konfirmation er, hvad der kunne blive plads til. Her kunne man godt have ønsket sig, at tillægget havde leveret lidt flere alternativer.

Hvor mange kopier kan vi spare?

Eftersom ønsket med tillægget har været at samle de mest kendte af de nyere salmer, må ét af succeskriterierne være, om der er nogen salmer, vi genkender ude i det kirkelige landskab. Skønt vi langt fra er førende i mit pastorat, hvad anvendelsen af nyere salmer angår, vil jeg derfor tillade mig at kaste et helt subjektivt blik på udgivelsen ud fra tanken: Hvor mange kopier kan vi spare, hvis vi køber det nye salmebogstillæg?

Vi sætter flueben ved ‘Tak, Gud for denne lyse morgen’. ‘Du venter at finde os vågne’, ‘Solen begynder at gløde er også med’, og ‘Må din vej gå dig i møde’ er kommet med, men kun i versionen med ét vers. Hos os plejer vi at bruge Holger Lissners version med fire vers, fordi det ene vers fylder for lidt i en gudstjenestesammenhæng. Men måske har man vurderet, at den digteriske kvalitet ikke var høj nok?

‘Du lagde i det mindste frø’ og ‘Nu i den hellige time’ er kendte her hos os, men de plejer at blive sunget af kirkekoret, ikke af menigheden. Tiden må vise, om de egner sig til menighedssang. De bliver åbenbart brugt som sådan andre steder, siden de har fundet vej til tillægget. Under alle omstændigheder er det to salmer, som vil appellere til børn og unge, og dermed opfylder de et vigtigt behov.

Nye klassikere

Hvis jeg skal hæve blikket over den hjemlige andedam, kan jeg konstatere, at mange af salmerne fra tillægget har kvalitet til at blive nyklassikere. ‘Blinkende dråber’ af Erling Lindgren og Esther Bock sidder lige i skabet og føles som om, den har været i salmebogen altid. ‘November går tungt gennem byen’ er med sit lavmælte udtryk en velkommen fornyelse af genren årstidssalmer.

‘Hvor kærlighed brænder’ er en meget smuk bryllupssalme, der tilmed kan anvendes både ved almindelige ”blandede” bryllupper og ved bryllupper mellem to af samme køn. Iben Krogsdahls stærke tekst ‘Når den jeg har elsket, er borte’ tager et vigtigt tema op, men hvornår skal man synge den? Tør nogen anvende den ved begravelser? Måske ville den passe til allehelgensgudstjenesten, hvor vi mindes de døde.

Der bliver stadig brug for kopimaskinen

Udvalget bag 100 salmer har fuldført en vigtig mission ved at udvælge 100 gennemprøvede nyere salmer til en samlet udgivelse. Efter endt gennembladring af det nye salmebogstillæg, står det dog klart, at kopimaskinen ikke bliver arbejdsløs foreløbig. Undertegnede kan konstatere, at et par af de nyere salmer, som har vundet indpas her hos os, ikke er sluppet gennem nåleøjet. Det gælder Hans Anker Jørgensens ‘Du siger det med blomster’, som vi bruger til pinse, og Lars Busk Sørensens ‘Vi bor under stjernernes tider’, der egner sig fortrinligt til en nytårsgudstjeneste. Heller ikke Lisbeth Smedegaard Andersens dejlige ‘Står så ofte og ser mod din himmel’ med René Jensens meget sangbare melodi har fundet nåde for udvalget.

Nuvel, der var sat en grænse på 100 salmer, og så kan vi ikke alle få vores sær-ønsker opfyldt. Man må konstatere, at rigtig mange af de mest brugbare, nyere salmer har fundet vej til tillægget, og det er der grund til at sige tak for. 100 salmer udgør et repræsentativt udvalg af nyere danske salmer og kan varmt anbefales til de menighedsråd, der har mod på at kræve kræfter med den nyere sangskat. Så selv om kopimaskinen ikke bliver helt fredet, er der måske udsigt til, at den går en mere rolig tid imøde.

Kunne du lide artiklen? Del den med dine venner.

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

One Comment

 1. Jeg har med glæde stiftet bekendtskab med den nye salmebog, og da jeg ligger inde med lidt historiske og interessante fakta om en af Salmerne, Nemlig den tyske “Danke” af Martin Gerhard Schneider vil jeg gerne tilsende hvad jeg har, men kan ikke se at jeg har mulighed for at vedhæfte en pdf fil.
  Opgiv mig venligst en e-mailadresse, og jeg vil omgående fremsende den omtalte dokumentation, som fortjener at blive kendt, da den er lidt usædvanlig
  Med venlig hilsen
  Ole Engel,
  Korskirken i Herlev
  (ole.engel@mail123.dk

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *