Søndagscafé Odder (3)I Odder er der de seneste år skudt en række initiativer op, der byder flygtninge velkomne og tilbyder dem en plads i lokalsamfundet. I Odder Sognekirke har man blandt andet lavet en søndagscafé, hvor syriske flygtninge kan mødes og lære det danske samfund og hinanden at kende.

Af Bo Billeskov Grünberger

I Odder Sognekirke satte man sig tidligt for at gøre noget for de syriske flygtninge, der kom til byen. I 2014 fik provst Dorte Sørensen en henvendelse fra en syrisk kvinde, som foreslog, at syrerne i Odder fik et sted at mødes. Dorte Sørensen kontaktede menighedsrådet i Odder Sognekirke, og snart var man i gang med at finde ud af, hvad man kunne gøre.

Kirken er et lys i mørket

Menighedsrådsmedlem Ann Dahy blev tovholder på den søndagscafé, man stablede på benene i Kirkecentret. Ideen var, at man ville åbne Kirkecentret et par timer hver søndag og give de syriske flygtninge mulighed for at mødes under uformelle former. Samtidig var det et ønske ikke at gøre forskel på folk, og alle flygtninge uanset religiøs og geografisk baggrund var velkomne.

”Vi har selv brugt metaforen, at kirken skal være et lys i mørket for de mennesker, der er blevet nødt til at forlade deres land. Vi skal være den åbne dør, det åbne hus, det gæstfrie hjem for de mennesker, der har givet afkald på så meget. Hos os gør det ingen forskel, om man er kristen eller ej, her er er der adgang for alle og et stort velkommen til alle uanset tilhørsforhold” fortæller Ann Dahy.

Søndagscafé Odder (3)

Ann Dahy er tovholder i Søndagscafeen

Ann Dahy, der selv har en syrisk far og er født i Damaskus, fortæller, at meningen med søndagscafeen fra begyndelsen var at give syrerne et frirum, hvor de kunne mødes. Mange af flygtningene bor spredt ud i hele Odder Kommune, og de kender heller ikke hinanden, så det har været nødvendigt, at søndagscafeen har været et sted, hvor man bare kunne komme og snakke over en kop kaffe.

”Vi deler os op i to rum, og de som kommer – både syrere og danskere – hjælper hinanden med at lave en bordopstilling i seks-otte-mandsborde i et rum, og så laver vi legerum i et andet rum. I legerummet leger børnene med hinanden, og så er der nogle voksne derinde. I voksenrummet er der også plads til, at især kvinderne kan mødes og tale med hinanden,” siger Ann Dahy.

Fornylig tog man initiativ til, at man den første søndag i hver måned inviterer en til at komme og fortælle om noget, der har betydning for flygtningenes hverdag. Det har været en idé som syrerne har fået. Der har bla. været en praktiserende læge, der har fortalt om lægepraksisfunktionen og en psykolog, der har forklaret, hvordan post-traumatisk stress syndrom virker på psyke og krop. Derudover gives også lidt hjælp til at skrive breve, yde lektiehjælp eller andet, der er behov for.

”Et virkeligt frugtbart initiativ, som er udsprunget af vores cafe er cykelskolen og cykelværkstedet. Her lærer syrerne at cykle hver mandag formiddag, og imens har vi indsamlet masser af brugte cykler, som andre syrere har været med til at sætte i stand. Prikken over i’et har været, at TRYG-fonden har anerkendt den gode idé og suppleret med cykellygter og cykelhjelme,” fortæller Ann Dahy.

Samarbejde med kommunen

I Odder har kommunen været begejstret for Odder Sognekirkes initiativ med søndagscaféen for flygtningene, og efterhånden er mange andre tilbud kommet til. Eksempelvis har Odder Frikirke også en café, som især har til formål at øve flygtningene i at tale dansk. Sidenhen er et tæt samarbejde med Røde Kors og andre initiativer kommet til.

”Vi begyndte at tænke over, hvorfor vi, der byder på forskelligt i kommunen, ikke samlede os for at finde ud af, hvem der gjorde, hvad. Sådan at vi ikke gjorde det samme. Vi mødtes lige efter julen 2015, hvor vi var nogle forskellige mennesker fra de forskellige organisationer og Odder kommune, der mødtes i et fælles mødeforum. Vi tilrettelagde et borgermøde, der blev afholdt i april, hvor der kom mange mennesker. Det kastede endnu flere initiativer af sig. F.eks. har Odder Bibliotek været gode til at lave nogle forskellige aktiviteter, som har samlet syrerne og byens borgere.” fortæller Ann Dahy.

Alle de mange initiativer giver flygtningene en plads i Odder og omegn, men for at de bliver inddraget, er det også vigtigt at udfordre dem til at bidrage, så der kommer et mere ligeværdigt forhold.

”Vi skal ikke gro fast i et gæst-og-vært-forhold, det er vigtigt hurtigt at inddrage syrerne og gøre det klart, at vi hjælpes ad med det, der er. Og vi har alle sammen et ansvar for, at det forløber godt, så vi skal hele tiden lige afstemme med hinanden, hvordan det skal fungere,” siger Ann Dahy.

Søndagscafé Odder (1)Hun fortæller, at man i juni vil afholde et ’spørg-syrerne’ møde, hvor en lille syrisk fokusgruppe, vil blive interviewet og måske kan give nogle svar på, hvad de kan tilbyde som borgere, og hvordan de forestiller sig at være med til at forme fremtiden i Odder. Mødet er tænkt som en forberedelse på endnu et borgermøde efter sommerferien, som forhåbentlig vil give flere frivillige, der kan danne relationer med de syriske flygtninge.

Hos Odder Kommune sætter man pris på Odder Sognekirkes initiativ, og direktør for social, sundhed og beskæftigelse, Jette Lorenzen, er glad for alle de private initiativer, der er skudt op rundt omkring i kommunen.

”Søndagscaféen er en rigtig god mulighed for at få flygtninge integreret lokalt. Caféen hjælper flygtninge til at blive bedre til at tale dansk, og så er den med til at gøre, at de føler sig godt modtaget i Odder Kommune, siger Jette Lorenzen.

Hun mener, at de mange tiltag er et supplement til Odder Kommunes egen indsats og at Odder Sognekirkes søndagscafé er et eksempel på, hvad frivillige kræfter kan bidrage med.

Markedsføring er nødvendig

Men det nytter ikke meget at have alle de mange initiativer, hvis de syriske flygtninge aldrig opdager dem. Derfor er der tænkt meget over at få spredt budskaberne.

”Vi har gjort en del ud af markedsføringen af caféen. Vi har fået trykt 50 plakater, vi har fået lavet omtale i avisen, vi har lavet omtale i kirkens juleskrift, og vi er hele tiden opmærksomme på at invitere de nye syrere, der kommer, som også vores Facebookgruppe ”Syrien i Odder” er et eksempel på. Vi har også taget initiativ til, at vi sammen med kommunen får lavet en folder, hvor alle tilbud i Odder Kommune til flygtningene er skrevet ned, og at det er noget af det første, flygtningene får stukket i hånden, når de lander i byen,” siger Ann Dahy og fortæller, at man gerne vil dele erfaringerne ud til andre:

”Vi har forsøgt at skrive ned, hvad det er for en ramme, som vores café fungerer under. Den sender vi ud til de nye frivillige, fordi det er vores erfaring, at vi også som frivillige har brug for at få afstemt forventninger til arbejdsopgaverne. Alt dette kan kun lade sig gøre fordi vi har en engageret, stabil og dedikeret gruppe af borgere, som vil det her.”

En erfaring er, at det også er nødvendigt med jævnlige møder for de frivillige, så arbejdet med caféen kan blive vendt.

”Der kan godt være brug for et baglokale, hvor vi får talt om de problemstillinger, som vi naturligvis også bliver mødt med på vejen. Det er rigtig godt, at være fælles om,” siger Ann Dahy.

Er der interesse for at høre mere om erfaringerne i Odder, er man velkommen til at kontakte Odder Sognekirke.

Kunne du lide artiklen? Del den med dine venner.

Skrevet af Bo Grünberger

Jeg har gennem en årrække arbejdet med kommunikation i folkekirken, hvor tro, diakoni og kultur har min særlige interesse.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *