I efteråret var der menighedsrådsvalg, og som nyvalgt medlem kan der hurtigt synes at være flere spørgsmål end svar, når de mange opgaver i og omkring kirken skal løftes. For dem, som fortsætter direkte fra den foregående periode, kan det være nemmere at følge med. Men også her er der brug for løbende videns- og erfaringsudveksling. For det går hurtigt inden for den kirkelige verden i disse år, og der er mange bolde, som skal holdes i spil.

For at komme behovet i møde arrangerede Aarhus Vestre Provsti derfor en kursusweekend for alle menighedsråd i provstiet på Hotel Marina i Grenaa hen over weekenden den 3.-5. februar. Deltagerne kom igennem et varieret og tætpakket program, der bl.a. var omkring nogle af de mere tekniske sider som samarbejdet med stiftsadministrationen. Men der var i høj grad også plads til et kig på visionerne for kirkens arbejde.

Menighedsråd med stor magt

Visionerne var allerede på dagsordenen fredag aften, hvor der var caféaften med biskop Henrik Wigh-Poulsen under titlen ’Udfordringer til kirken i Aarhus og omegn’. Her blev kirkens rolle og muligheder i og omkring landets andenstørste by sat til debat. Bl.a. skal kirken være fremsynet og finde sine ben i forhold til den befolkningstilvækst, som Aarhus-området kan se frem til. Biskoppen talte også om, at kirken her i landet er organiseret fra bunden op, hvilket betyder, at menighedsrådene har stor magt og råderum. Han understregede, at han gerne kom ud til sogneaftener og andre arrangementer for at se, hvordan tingene blev gjort lokalt, og at menighedsrådene altid var velkomne til at tage kontakt for at høre, hvornår der var plads i kalenderen til sådan et besøg.

En havkat i hyttefadet
OleKampAAVP_FotoMartinHoybye L

Ole Kamp holdt oplæg med efterfølgende workshop lørdag formiddag.

Lørdag formiddag bød på et oplæg af Ole Kamp, der har været idémand og projektleder bag Folkekirkens Hus i Aalborg Stift. Han mindede om, at man som nyt medlem stod i en unik position, hvor man kunne se det eksisterende i et klart lys, og han opfordrede derfor de nye medlemmer til at skrive alle de ting ned, som undrede dem. Efter oplægget blev der arbejdet i grupper ud fra 40 spørgsmål, hvor deltagerne mødtes to og to for at stille deres spørgsmål, bytte med den anden, og derefter gå videre til næste samtalepartner. Der blev formuleret en række nye idéer og åbne spørgsmål, hvoraf de væsentligste blev ”ført til protokols” på plancher i enden af mødesalen. I løbet af formiddagen opfordrede Ole Kamp menighedsrådene til at holde øje – og gerne hverve – folk, der var ”frække” og ikke lige gik i med tapetet.

”Et menighedsråd har altid godt af en havkat i hyttefadet,” sagde han med henvisning til, at havkatten skaber røre, fordi den ikke bar finder sig i at ligge stille.

Sidst på formiddagen præsenterede stiftskontorchef Jette Madsen Aarhus Stift og det arbejde, der laves her. Alle menighedsråd har nemlig jævnlig kontakt med stiftet i forbindelse med spørgsmål om alt fra byggerier og renoveringer til ansættelser.

Et provsti hvor man vil hinanden

På den anden side af lørdagens frokost talte provst Esben Andersen om provstiets indretning og historie under overskriften ’Hvor er vi, og hvor står vi?’ Han kunne fx fortælle, at provstiet blev dannet i så sent som i 90’erne, da de tre andre Aarhus-provstier var blevet for store.

”Jeg synes, det er et provsti, der er præget af stor udadvendthed, og at man vil hinanden. Her er en god ånd og gensidig åbenhed, hvor man ikke kun tænker i sit eget sogns rammer. Det har udmøntet sig i en lang række samarbejder,” sagde han og fremhævede bl.a. en ny fællespulje.

Gennem fast styring af økonomien og nedbringelse af gælden gennem en årrække, blev provstiet nemlig gældfrit i 2014, hvilket har gjort det muligt at danne en fællespulje, der skal støtte kirkens sociale arbejde.

Provstens oplæg om provstiet blev afløst af en eftermiddag, hvor deltagerne gik sammen i grupper for at gå i dybden inden for et fagligt felt. Ud over tre mere formelle grupper for formænd og næstformænd, kontaktpersoner og daglige ledere, samt folkevalgte kasserere, var der en række forskellige workshops.

Workshops og nye indsigter
Workshops_AAVP_FotoMartinHoybye L

Workshop om frivillighed i sognet. Det er Ann Wraae Bomholt i midten. Til venstre er det Tina Stephansson og til højre Niels Hviid.

Charlotte Krog Brandbyge, der er nyt menighedsrådsmedlem i Gellerup Sogn, deltog i gruppen ‘Dåb og familie’ og fik bl.a. et nyt syn på andre måder at tilrettelægge dåben på.

”Jeg synes, at der er noget fedt i, at man bliver døbt i forbindelse med højmessen og bliver en del af menigheden. Men jeg tænker noget andet nu, end jeg gjorde før i forhold til lørdagsdåb. Det kan være et godt tilbud for nogle, fordi barnedåben bedre kan målrettes, så præsten kan tale mere personligt til barnet og forældrene. Man kan bedre tage folk ved hånden, og det kan give en bedre oplevelse og dermed også en god indgang til fællesskabet alligevel,” sagde hun.

Ann Wraae Bomholt fra Hasle Sogn er også nyvalgt menighedsrådsmedlem. Hun deltog i workshoppen ‘Frivillighed i sognet’, og også i denne gruppe var de optaget af, hvordan man bedst skaber indgange til fællesskabet.

”Det taler til mange at få lov at føle, at man er en del af et fællesskab – også de unge, tror jeg. De er derude, og de skal bare have at vide, at de er velkomne,” sagde Ann Wraae Bomholt, der selv kender flere unge mennesker, som gerne indgår i aktiviteter med fx kor og musik.

I gruppen, der arbejdede med diakoni, sad blandt andre Kirsten Bønløkke fra Lyngby Sogn, som er i gang med sin anden periode i menighedsrådet. I sognet har man netop fået bevilget midler fra den diakonale fællespulje.

”Det var faktisk rigtigt godt, for vi har lige sammen med Borum, Sabro og Fårup sogne fået bevilget midler fra provstiets diakonipulje, men vi mangler at lægge os fast på, hvordan de skal bruges. Der var workshoppen god – det blev lagt sådan op, at vi skulle vælge et konkret emne og derfra gå i detaljer med det. Og i min gruppe talte vi om udsatte børn og unge, hvordan fik man fat i de familier, og hvordan kunne vi lave noget, som de kunne komme til, ” sagde Kirsten Bønløkke

Sognemesse, skuespil og nye salmer

På den anden side af eftermiddagens gruppearbejde var der sognemesse, hvor man kunne strække benene og få indblik i specielt gode idéer, fremstød og aktiviteter rundt omkring i sognene. Og efter middagen lørdag aften var der først skuespil ved præsterne Lars Lindgrav Sörensen og Carsten Clemmensen, inden der blev introduceret fire nye salmer af fire forskellige præster i provstiet, hvorefter aftenen sluttede med kaffe, samvær og diskussioner.

Programmet fortsatte efter morgenmaden søndag, hvor der var møde i de enkelte menighedsråd, og hvor der blev plads til at udveksle erfaringer og indtryk ud fra rammen: ’Hvad kan det bruges til i vores sogn?’ Gudstjenesten stod Esben Andersen for, og derefter tog deltagerne hver til sit med hoveder og hjerter fyldt efter tre indholdsmættede dage i Grenaa.

3CafemoedeAAVP_FotoMartinHoybye L

Aarhus Vestre Provsti har et venskabsprovsti i Celle i Tyskland, og pastor Uwe Schmidt-Seffers var inviteret til at deltage i kursusweekenden. Her overrækker han provst Esben Andersen en “venskabsøl”. “Hvis I synes, den virker lidt lille til at dele, så bare rolig” sagde han. “Jeg har taget en hel kasse med”.

 

Kunne du lide artiklen? Del den med dine venner.

Skrevet af Martin Høybye

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *