To store tykke bind (format 17 x 24 cm) med alt i alt små 1200 sider uden et eneste billede (det er skriften der frelser) med teksten sat op på smukkeste, læseværdigste vis. Herunder med forfatterens særlige pointer udhævet i kursiv og dertil et fyldigt noteapparat, som gang på gang fanger læseren lige så meget som teksten selv. Og hele herligheden kan købes for 399,-.

Tænk sig, at man kan få så meget for så lidt. NB.: Den eneste illustration (og hvilken!) er omslagets smukke gengivelse af den dejligste rose, Maja Lise Engelhardts En rose så jeg skyde.

Hvad man i barndommen nemmer

Teologen, præsten og forfatteren Kaj Mogensen har gennem årtier forberedt værket ”Livet – det dejligste eventyr. H.C. Andersens teologi”, for ikke at sige lige fra sin barndom, da forældrene i arbejderhjemmet på Christianshavn af en dørsælger købte H.C. Andersens Eventyr og Historier i seks bind. Drengen Kaj læste disse seks bøger igen og igen. Sammen med evangeliet og andet godt har de sat sig i ham og er nu mundet ud i dette prisværdige mammutværk om H.C. Andersens teologi og Kaj Mogensens med.

For de to klæder hinanden godt og er på åndelig bølgelængde med deres for så vidt ensidige fokusering på den kærlige Gud. Guds kærlighed og mennesket som Guds elskede skabning til evig tid. Her er der ingen, der dumper. Eller for evigt går fortabt i helvedes flammer. Her er Guds kærlighed den blodrøde, varme tråd gennem alt, hvad som sker.

En personlig ekskurs

Inden jeg i denne anmeldelse vender tilbage til ”Livet – det dejligste eventyr” så lige en lille personligt vinklet ekskurs:

1) Kaj Mogensen gav mig (fuldt fortjent) som censor i NT-teologi den laveste af alle de karakterer, jeg fik på teologistudiet.

2) Kaj Mogensen gav og giver med sin rige palet af udgivelser gennem årene ikke bare mig men SÅ mange af landets lærere og præster uvurderlig rig inspiration til kristendoms- og konfirmandundervisningen, at min personlige nederlagsfølelse umiddelbart efter eksaminationen dengang i 1985 for længst er blevet erstattet af en varm taknemmelighed for den vidunderlige kilde, Kaj Mogensens mange skriverier gennem årene udgør.

Forsyn og forud-antagelser

Jeg er, som man forstår, således ved min læsning af ”Livet – det dejligste eventyr” delvist bestemt af en forudfattet holdning. En antagelse af, at her vil der være noget godt i vente. Det er eksistentielt og teologisk (kristeligt) en lignende antagelse, der behersker og gennemstrømmer Kaj Mogensens mange bøger og udgivelser gennem årene i feltet kristendom og menneskeliv: Der er noget godt i vente. Kristeligt-eksistentielt set: På trods af alt det, der kan gå galt og går galt i et menneskeliv, så vil det med Guds kærlighed inde i billedet i grunden altid og ultimativt set komme til at gå godt.

Kaj Mogensen er kendt for sit ihærdige forsvar for et kristendomssyn, med det man teologisk taler om som apokatastasis-tanken eller: alles-frelse-læren som væsentligt element. Der kunne sikkert godt være en og anden, der ville mene, at Kaj Mogensen nu med ”Livet – det dejligste eventyr” nok indlæser denne pointe hos H.C. Andersen. Men der er, så vidt jeg kan se, meget lidt kød på en sådan (mis)tanke.

Der er til gengæld tale om et åndeligt slægtskab og en stærkt beslægtet teologi de to imellem – Andersen og Mogensen. Jo, for H.C. Andersen er også teolog. Eller rettere: tænker og skriver teologisk og aldrig uden kristendomsaspektet med inde i billedet. Det er Kaj Mogensen selvfølgelig ikke hverken den første eller eneste til at påpege, men det er, så vidt jeg ved, ikke nogensinde før blevet gjort så gennemført og med en sådan styrke og uafviselighed.

Tanken om Guds kærlige forsyn og nåde som fundament i det menneskelige og piblende frem overalt i fortællinger, hvor der er noget, og i øvrigt meget andet, på færde. Sådan ser det ud, når menneskelivet betragtes og beskrives, hos såvel Andersen som Mogensen.

Den røde tråd

Kaj Mogensens ihærdige og grundige gennemlæsning og udlægning af H.C. Andersens samlede værk (set som god litteratur) er i ”Livet – det dejligste eventyr” koncentreret om den for de fleste af os mere ukendte del af H.C. Andersens samlede værk, nemlig romaner og digte. Eventyr og historier, og kun ganske få af dem, får som selvstændig del hos Kaj Mogensen knapt 130 sider. Endvidere er den biografiske interesse bevidst nedtonet. Ikke udelukket men nedtonet.

Lad teksten, og herigennem H.C. Andersen, komme til orde!

Når Kaj Mogensen læser og fortolker H.C. Andersen er det med udblik til Andersens egen tid med masser af henvisninger til både Ingemann, Grundtvig og Kierkegaard og inddragelse af tidens tanker hos for eksempel H.C. Ørsted (naturfilosofi), J.L. Heiberg (poetik) og mange andre. Ligeledes er det med tråde trukket længere op i tiden. Også op til vores egen.

Løgstrup med i billedet

K.E. Løgstrup er med inde i billedet. Og det synes jeg er godt. Blandt andet fordi Løgstrup a la Andersen selv af nogle er blevet anklaget for ikke at være kristologisk nok, og således måske slet ikke rigtig (evangelisk) kristen. Men selvom Jesus Kristus ikke eksplicit nævnes så ofte hos Løgstrup og Andersen, så er Kristus i den grad vævet med ind i det fremtrædende skabelsesteologske aspekt hos dem begge.

Som Kaj Mogensen skriver det hen mod slutningen: ”Hvis den tilværelsesforståelse, som fremlægges i H.C. Andersens forfatterskab ikke er ”kristen”, er K.E. Løgstrups forfatterskab det heller ikke” (s. 1061). Men det er de nu engang begge – og med stor styrke. Og Kaj Mogensens eget forfatterskab ligeså. Som han skriver det som konklusion om H.C. Andersens forfatterskab, så er den røde tråd: Guds kærlighed og troen på, at størst af alt er kærligheden. Det er den selvsamme røde tråd, der findes gennem hele Kaj Mogensens eget rige og stærkt inspirerende forfatterskab. ”Det kan så”, som han konkluderende skriver det om H.C. Andersens forfatterskab, ”være en udfordring til kirke og teologi, til troende og ateister” (s. 1075).

Ja, det kan det. Og tak for udfordringen! Og endnu engang: Tænk sig, at man kan få så meget for så lidt. Det ligner noget nåde.

Kaj Mogensen:
Livet – det dejligste eventyr.
H.C. Andersens teologi
Eksistensen, 2017.
1172 sider. 399,-

 

Kunne du lide artiklen? Del den med dine venner.

Skrevet af Gudmund Rask Pedersen

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *