I februar blev der en stilling som sognepræst ledig i Ellevang Kirke, der ligger i Aarhus forstaden Vejlby i Aarhus Nordre Provsti. Det sendte Jørgen Munck på arbejde. Han har været menighedsrådsformand for kirken siden 1979 og har været med til at ansætte flere præster, så han kender om nogen til den proces, der venter i månederne derefter.

Først og fremmest fandt menighedsrådet og provsten i Aarhus Nordre Provsti frem til, at der var grundlag for, at stillingen kunne ændres fra en 60 procents stilling til en 100 procents stilling, hvor der var arbejdsopgaver til en fuld arbejdsuge. Dog hvor en fjerdedel af arbejdstiden skulle bruges til arbejde med provstiopgaver. En sådan ændring skal i sidste ende godkendes af biskoppen.

Det orienterende møde

Derefter blev der lavet et stillingsopslag til Præsteforeningens Blad, Kirkeministeriets hjemmeside samt jobnet.dk. Ansøgningerne stiles til Kirkeministeriet og sendes til biskoppen, som sender dem videre til det pågældende menighedsråd – og i dette tilfælde provsten.

Jørgen Munck er menighedsrådsformand ved Ellevang Kirke og har været det siden 1979. Foto: Thomas Nedergaard Rasmussen

”Alle ansøgninger skal behandles fortroligt. Derfor tog vi et par kopier, som lå her ved kirken, så alle menighedsrådsmedlemmer havde mulighed for at læse dem og tage deres egne notater. De forlader ikke kirken på noget tidspunkt,” fortæller Jørgen Munck.

Umiddelbart efter ansøgningsfristen mødtes menighedsrådet, biskoppen og provsten til det, der kaldes det orienterende møde.

”Her gennemgår biskoppen samtlige ansøgninger og svarer på spørgsmål om ansøgerne. Derefter beslutter menighedsrådet, hvem de vil tage ind til prøveprædikener og samtaler. I dette tilfælde udtog vi fire. Det er lidt forskelligt, hvad medlemmerne lægger vægt på, når beslutning skal træffes, men perspektiverne for et eventuelt samarbejde er altafgørende,” siger Jørgen Munck og uddyber.

Prøveprædiken og samtale

”Det med samarbejde er vi i menighedsrådet enige om, og så lytter vi selvfølgelig også til, hvad provsten og biskoppen har at sige om ansøgernes teologiske baggrund.”

De fire udvalgte ansøgere blev herefter inviteret til en prøveprædiken og efterfølgende samtale med menighedsrådet.

”Prøveprædiken betyder meget, da det er første gang, man hører ham eller hende tale og disponere over de 30-40 minutter hele forløbet med prædiken og salmer tager. Indholdet er selvfølgelig også vigtigt. Til samtalen bagefter forsøger vi at skabe en afslappet atmosfære,” siger Jørgen Munck.

Formanden fortæller, at de til den efterfølgende samtale eksempelvis vil spørge om, hvorfor vedkommende er blevet præst, og hvorfor han eller hun gerne vil være præst i lige netop Ellevang Kirke, og om den pågældende har særlige interesseområder. Til samtalen får ansøgerne også mulighed for til at stille spørgsmål til menighedsrådet og uddybe deres ansøgning.

”Som regel er provsten ikke med til disse samtaler, men det var han i dette tilfælde, fordi stillingen også omfatter arbejde for provstiet.”

Indstilling til biskoppen

Efter samtalerne med de fire ansøgere var det op til menighedsrådet at indstille to ansøgere til stillingen. Det afgøres ved hemmelige afstemninger, hvem der indstilles som nummer et og to. I princippet er det dog svært at opretholde anonymiteten, når medlemmer skal drøfte ansøgerne.

”Vi starter med en prøveafstemning. Det fungerer som udgangspunkt for, hvordan resten af mødet forløber. Hvis alle er enige fra start, er der jo ikke nogen grund til at sidde og snakke ansøgerne igennem i lang tid,” siger Jørgen Munck.

Efter menighedsrådet har besluttet, hvilke to ansøgere det vil indstille til embedet, sendes indstillingen til biskoppen. Biskoppen står herefter for at sende indstillingen videre til Kirkeministeriet, der er ansættelsesmyndighed, med eventuelle bemærkninger. Slutteligt gives der besked til de ansøgere, der har været til samtale.

Præstens perspektiv

I sidste ende blev det Simon Kangas Larsen, der fik jobbet som sognepræst. Han har tidligere være frivillig hjælpepræst i Ellevang Kirke, så menighedsrådet og de øvrige præster kendte ham allerede, da han blev indsat som præst 4. juni.

”Denne stilling tiltalte mig, fordi der er så meget tid, at man får en fast base i sognet, og jeg har interesse i at lave diverse projekter – også mere end man gør som almindelig sognepræst. Jeg har været tilknyttet Ellevang Kirke i 11 år og kender området, menighedsrådet og præsterne, så jeg syntes, det var nu, hvis jeg skulle leve drømmen om at blive præst ud, siger Simon Kangas Larsen.

Simon Kangas Larsen blev indsat som præst i Ellevang Kirke 4. juli. Foto: Lars Salomonsen
Foto: Lars Salomonsen.

Han kommer fra en stilling som udviklingschef i KFUM’s Sociale Arbejde og har tidligere arbejdet med andre jobs inden for den kirkelige organisationsverden, men ansættelsesprocessen denne gang, var noget særligt, forklarer han.

”For det første er det en meget kort, lille gudstjeneste, man skal holde – en såkaldt prøveprædiken. Jeg skulle vælge tre salmer og prædike over søndagens tekst. Man ved, at der sidder mennesker, som virkelig måler og vejer én. Hvert et ord og bevægelse bliver der lagt mærke til. Der er ikke mange andre stillinger, hvor det foregår på den måde. Men det er fair nok, at de ser en på den måde.”

Også selve samtalen er anderledes end en ”normal” jobsamtale”, når der er tale om et præsteembede, forklarer han.

”Der sidder mange mennesker. Normalt sidder der måske to eller tre mennesker. Her sidder der 20, så det er mange øjne, der hviler på én. Man vægter sine ord, men det foregik gemytligt og godt,” siger Simon Kangas Larsen.

Vil du se, hvordan et stillingsopslag eksempelvis kan tage sig ud, kan eksemplet fra Ellevang Kirke læses her: : https://job.aka.dk/resultat/overenskomstansat-sognepraest-i-ellevang-pastorat-aarhus-stift-329644605.aspx?jobId=329644605&list=SearchResultsJobsIds&index=10&querydesc=SearchJobQueryDescription&viewedfrom=1

Vil du læse mere om, hvordan processen fra stillingsopslag til ansættelse er, kan du gøre det i dette dokument, der ligger på Præsteforeningens hjemmeside: http://kirkenioestjylland.dk/wp-content/uploads/2017/07/vaerd_at_vide_om_praesteansaettelse10_06_29.pdf

Skrevet af Thomas Nedergaard Rasmussen

Thomas Nedergaard Rasmussen er journalist og skriver jævnligt artikler til Kirken i Østjylland.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *