”Hvis nogen havde sagt til mig for 10 år siden, at en dansk kirke ville komme til at udlevere mad til mennesker, der mangler det, ville jeg ikke have troet på det.”

June Christensen, der er kordegn i Sct. Clemens Kirke i Randers, sætter varer på plads i kirkens Food Bank.

Sådan lyder det fra June Christensen, der er kordegn i Sct. Clemens Kirke i Randers.
Her er Foodbanken imidlertid blevet et fast element i kirkens virke i lokalområdet.
Den er et helt konkret eksempel på diakoni, som er kristen tjeneste og omsorg for sine medmennesker og særligt svage og syge.
Dikonhøjskolen i Højbjerg beskriver, at forkyndelse er tale, mens diakoni er handling med Kristus som forbillede.

”Vi tror på mennesker”

I Sct. Clemens Kirke praktiseres både tale og handling. En af handlingerne er Foodbanken:
Lige inden for døren til den kombinerede kirke og sognehus står et par kurve. Her kan sognebørn, der har ikke-fordærvelig mad i overskud lægge varerne. Det kan være ris, konserves, mel, sukker, kaffe og te. Men også ting som tandbørster, tandpasta og hygiejnebind er populære.
”Når nogen kommer og siger, at de har behov for mad eller andet, stiller vi ingen spørgsmål,” siger June Christensen.
”Vi tror på, at mennesker har behov, når de kommer og siger, at de har det.”
Foodbanken kan hjælpe, fordi andre sognebørn så at side skyder ind i den. Nogen kan hæve, fordi andre har sat ind. På den måde er Foodbanken også en hjælp fra menneske til menneske med kirken som mellemled.

Deler ud, når der er noget at dele ud

Foodbanken er kendt af ansatte hos Randers Kommune, og nogle gange er medarbejdere fra kommunen med, når et menneske henvender sig efter hjælp.
”Jeg tror, at det er de såkaldte velfærdsreformer, der har gjort, at folk er pressede økonomisk,” siger June Christensen.
”Men der er også nogen, der kommer i klemme, fordi de af den ene eller anden grund ikke har kunnet overholde deres aftale med Jobcentret.”
Hun forklarer, at der kan være mange grunde til, at en sådan aftale ikke har kunnet overholdes. Det kan være, man er ramt af en depression. Det kan være, man har været udsendt som soldat og er ramt af post traumatisk stress syndrom.
Uanset, hvad grunden er, står Foodbanken åben og deler ud af det, der er at dele ud af.

Mennesket har en værdi i sig selv

På den både er Foodbanken tanke i tråd med den betænkning, som biskopperne og Landsforeningen af Menighedsrådsudvalg kom med for nogle år siden. I den slås fast:
”Diakoniens afgørende opgave i de kommende år er – ud over at afhjælpe konkret nød – at afbilde og udtrykke og fastholde det menneskesyn, at ethvert menneske har en værdi på forhånd, uanset enhver kvalifikation. Dette menneskesyn er udfordret i disse år. En elitær menneskeopfattelse baner sig vej, bl.a. i kraft af de nye bio-medicinske muligheder. I den menneskeopfattelse er værdien af det enkelte menneske gradueret, det mest perfekte menneske (efter vor tids målestokke) tilkendes den største værdi.”

Diakoni er også international

I betænkningen står også, at international diakoni er en vigtig del af folkekirkens internationale arbejde.
En ny video fra Bibelselskabet viser meget fint, hvorfor global diakoni er vigtigt:

Skrevet af Jeannette Refstrup

Jeannette Refstrup er Folkekirkeinfos eksterne redaktør på sitet Kirken i Østjylland og den tilhørende facebook-side. Hun er partner i kommunikationsbureauet Strup & Strup og uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt i corporate communication fra Aarhus BBS. Har du ideer eller andre input til sitet og facebook-siden, er du velkommen til at skrive til Jeannette på jr@strupstrup.dk eller ringe på mobil 40 25 58 47.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *