Alle posts af Flemming Baatz Kristensen

Tilgiv ham!

Jeg husker en gang jeg talte med en om en person, jeg var så vred på og havde været det længe, og det fyldte jo i mig. Så sagde vedkommende til mig: Tilgiv ham! Pang! Som en lige venstre højre...

/ 24. oktober 2016

Mørket viger

Bibeltekst Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der...

/ 1. februar 2016

Troen kan ikke tie

Vi skal yde det bidrag, vi kan, samarbejde med ateister og ikkekristne og folk af god vilje, som vi er uenige med i mangt og meget. Hvorfor? For at opnå det bedst mulige gode, et relativt gode, men vi kan...

/ 30. november 2015

Den som har Gud, kan intet savne

Det hænder, vi ligger der om natten og ikke kan sove, fordi der er noget, der går os på, og noget vi er bange for. Den hudløse angst for andres liv og vort eget. Tænk da på, at det er...

/ 13. september 2015

Han er kærligheden selv

Jamen, Han ved jo, hvordan vi er, og at vi ikke kan være bedre end de bedste! Sandt nok, men Han kan ikke lave om på sin kærlighed. Derfor kan Han ikke sænke baren, gøre gaven mindre og tone kravet...

/ 28. juli 2015

”Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det nytter, bare, om det er sandt.”

Lad der blive en hovedvej til dit hjerte, ret vejen ud, bøj dig, løft dig, så Han kan gå direkte ind. Lad det forme dit liv: bær Kristussindet med dig, opmuntre den anden kærligt, vis inderlig medfølelse, hvis du skal...

Gud styrker, bærer og leder

Nu først viser det sig, at Jesus hele tiden har villet denne kvinde. Ja, Jesus sætter disciplene på plads med ordene ”Din tro er stor”, det får disciplene aldrig at vide, tværtimod bebrejder Han dem for deres ringe tro.

/ 1. marts 2015

”Salige er de, der hører Guds ord”

Et sted siger Jesus: ”Salige er de, der hører Guds ord.” Det gør vi i dag, derfor holder vi kirke, derfor findes bibelen, bibelkredse, foredrag, samtaler. ”Og salige er de, der bevarer det”. Opbevarer det, lever os ind i det,...

/ 10. februar 2015

Det levende offerlam

Når Han har gennemgået opstandelsens forvandling, kan man stadig se sårmærkerne i hænder og fødder og spydstikket i siden, og i evigheden når vi skal se Kristus, skal vi se Ham som det levende offerlam ”med ar af lægte sår”...

/ 3. februar 2015

Pilgrimme

I stedet skal vi lade os lede af ordet. Og følger vi det, finder vi Ham og det, vi søger: et tilfredsstillende svar på vores hjertes tørst, hvor tørsten og kilden mødes, og hvor fornuften og det, der overgår den,...

/ 11. januar 2015