Alle posts af Knud Erik Lægsgaard

Kirkefondets generalsekretær, Morten Skrubbeltrang

Hvornår har du sidst været i ørkenen?

Ørkenen er det land, som mennesket kan søge at jage sig ud af, travle sig ud af og larme sig ud af. Ørkenen er det land, mennesket befinder sig i, når det tvivler om, hvem det selv er og hvem...

/ 12. juni 2013

Ødelæggelse af mysterier bliver ødelæggelse af os

Vi bliver ikke anderledes end det sprog, de billeder, den musik som vi lever i og lever af og indånder. Er det fladt og banalt og lavloftet og nede på jorden, bliver livet uden mystik og eventyr. Så derfor skal...

/ 12. marts 2013

Vi er støv og ånd

Øjnene er sjælens spejl, siger vi, og mener at hvis man ser så dybt i et andet menneskes øjne så man ikke længere kun ser sig selv og sit eget spejlbillede, men ser det andet menneskes dybe grunde, ser det...

/ 4. marts 2013

Gud er uretfærdig

Gud og Jesus er uretfærdige så det basker, Gud ske lov for det, så alle får den samme løn, når han afregner på vor sidste dag. Denne himmelske uretfærdighed kan vi kun prøve at efterligne så meget som vi har...

/ 29. januar 2013

Intet er ligemeget!

Der er fire hovedfølelser: glæde, sorg, angst, og vrede. Ligegyldighed er fravær af alle disse fire følelser. Alt det som vi normalt kalder følelser som f.eks. kærlighed, jalouxi og lykke, er blandinger af disse hovedfølelser. Had kan være en blanding...

/ 13. september 2012

Gud skaber liv af det døde

Jeg er vis på at hverken liv eller død eller engle eller onde ånder kan skille os fra Guds kærlighed. – Sådan - - - Hvad er den stærkeste magt i universet - ? – Det er da døden, ville...

/ 5. juni 2012

Jesus Christ Superstar

Det de så den dag, da alle viftede med palmegrene var: Jesus Christ Superstar. De hyldede ham euforisk, som man hylder den dommerne har valgt i X-factor. Verden ligger for dine fødder – du har alle muligheder. Verden er din!

/ 1. april 2012

Al den mad vi har brug for

Mennesket lever ikke af brød alene men af ordene, der kommer ud af Guds mund - Guds brød kommer ned fra himlen, det sande brød, som giver liv til verden og liv for evigt. De sagde til ham: Herre, giv...

/ 19. marts 2012

Synden skiller dig fra Gud

Hvad det vil sige at opføre sig anstændigt og ordentligt ændrer sig lidt fra tid til anden – fra kultur til kultur. Til tider er et, til tider noget andet forargeligt. En kultur kalder børnebegrænsning for synd, - en anden...

/ 2. december 2011