Alle posts af Poul Henning Bartholin

Vi lever af nåde

Nåde lyder i vores øren som en anklage og straf, som falder væk. Måske er det bedre at forstå det som en byrde, der tages fra vore skuldre, fordi den treenige Gud kan se, at vi tynges ned af byrden...

/ 28. august 2015

Nærvær og fravær

Når vi beder i Jesu navn og beder hans egen bøn, Fadervor, da fortæller han os ind i sin historie, og vi bliver det, vi er, hans børn. Da er vi og han menneske, og han er Gud og menneske....

/ 17. maj 2015

”Ved I ikke, at jeg bør være hos min fader?”

Dybest set er der ingen af os, som helt forstår evangelierne og Jesu historie, hans død og opstandelse. Gennem vores fortolkninger, genfortællinger, refleksioner og eftertanker bliver det sandt for os, at vi er i Guds hænder nu og i al...

/ 18. januar 2015

Når byrden løftes

Det er faktisk indlysende. Du er bundet og kan ikke befri dig selv. Nu sidder du og tænker på, hvad du mon er bundet af. For det føler du måske ikke, at du er. Dog er det sådan. Du er...

/ 18. april 2014

Dér, hvor du får livet for intet

Gå hjem og glæd dig over, at Guds rige allerede er hér, hvor du får livet for intet. Og når engang det liv bliver til intet, da er Gud der, som en bonde, der høster og tager sig godt af...

/ 11. marts 2014

”Det, hvorom man ikke kan tale, om det må man tie.”

Der er, ligeså, også en gensidighed mellem menneske og Gud. Ikke gennem en lov eller gennem bud, men gennem mennesker. For Gud blev menneske i Jesus. Her hører vi altså i dag, at han gør et tegn, der peger på,...

/ 4. november 2013

Mellem godt og ondt

Selv i de mest sorte øjeblikke i menneskers liv, sætter det gode sig igennem. Ikke altid som vinder, men som det, der bryder ondskabens tavshed. Tavsheden brydes ved at det siges, at det onde aldrig får det sidste ord.

/ 7. juni 2013

Du er menneske i mødet med andre

Desmond Tutu fortæller et sted om et udtryk på hans sprog. Udtrykket hedder ubuntu. Han fortæller, at direkte oversat betyder det Et menneske er menneske gennem andre mennesker. Vi kan ikke komme til at gå, at tale, spise og alt...

/ 1. marts 2013

Frihed til at leve

Det åbne spørgsmål er altid, hvad vi tror, og hvordan det, vi tror på, kommer til syne for os. Her er kristendommen noget ganske særegent blandt religionerne. Fordi vi tror, at Gud er blevet menneske. På én og samme tid...

/ 12. februar 2013

Du skal blive et lys for andre

Du skal leve ved at svare, når der kaldes. Kommer du, er du ikke alene salt, du er også lys. Lyset spredes. Vi ser det brændende lys, lægger sjældent mærke til lyset eller stagen, kun at der lyses. Altså er...

/ 4. december 2012