Alle posts af Søren Peter Hansen

Den menneskelige fristelse

Men når vi her i dag møder og hører ordet om Jesu fristelse, handler det slet og ret om det at være menneske - skabt i Guds billede. Der er altså noget ganske andet på spil her end vores tids...

/ 28. oktober 2013

Livet er en gave – og en opgave!

Det gamle bliver nyt. Og evangeliet får os til at se tingene på en anden og ny måde. Det får os til at lægge mærke til noget, som måske hele tiden har været der. Men det har været skjult, tvetydigt...

/ 7. juli 2013

Jesus giver os mod til at tage det første skridt

Ofte synes verdens problemer så uoverskuelige og komplicerede, at vi mister ævred og passiviseres. Fattigdommen i Afrika synes uden ende. HIV/Aids, korruption, manglende uddannelse.Den følelse kendte disciplene ud og ind. Men Jesus fremkaldte en anden følelse eller et andet mod...

/ 26. marts 2013

Mit åg er godt, og min byrde er let

Den tungeste byrde er ofte et billede på den mest intense livsfylde. For jo tungere byrden er, des nærmere jorden er vort liv, des virkeligere og sandere er det

/ 13. december 2012

Man har et standpunkt til man tager et nyt!

Der opstår situationer, hvor man må gøre noget andet, end det man siger eller står for. Og det accepterer vi også i vid udstrækning. Vi vænner os mere og mere til en afstand mellem ord og virkelighed

/ 20. november 2012

Jesus inviterer dig til at følge ham

At følge Jesus, hvor svært det end måtte være i såvel bogstavelig forstand som i åndelig, handler ikke om at efterligne ham. Det ville rent ud sagt også være noget hovmodigt

/ 5. november 2012

Du lever når du møder evigheden

Livets mening opdager vi kun i mødet med evigheden, og dette møde finder sted her hvor vi er. Derfor hører og ser vi i dag, hvordan det enkelte menneskes liv og det menneskelige fællesskab får mening og indhold

/ 31. oktober 2012

At gøre godt er en gedigen strategi

Vi kan ikke altid helbrede de syge, men vi kan altid lindre og trøste. Vi kan sjældent befri de fængslede, men vi kan besøge dem. Vi kan ikke give de fremmede vores hudfarve og tradition, men vi kan tage imod...

/ 25. september 2012

Vi ejer mere, og lider mere

Fra tidernes morgen har mennesket søgt efter opskriften på et let og ubesværet liv. Lige siden Adam og Eva blev bortvist fra Paradisets have er opfattelsen "Livet er en kamp og så dør vi!" blevet genfortalt på mange kreative måder...

/ 4. september 2012

Guds sætter os ud af gaveræset

Jesus selv giver gaver uden at forvente at få noget som helst tilbage og det er en yderst overraskende gestus, som midlertidigt sætter den almindelige gaveudveksling ud af kraft

/ 28. august 2012