Kategori: Prædikener

Han er kærligheden selv

Jamen, Han ved jo, hvordan vi er, og at vi ikke kan være bedre end de bedste! Sandt nok, men Han kan ikke lave om på sin kærlighed. Derfor kan Han ikke sænke baren, gøre gaven mindre og tone kravet...

/ 28. juli 2015

Vær barmhjertige

Hvordan vi så, som turister på Lesbos, Kos og Kreta, eller lettere forfrosne hjemmefødninge i Danmark og her på Horsenskanten, eller som politikere og myndigheder både her og der – hvordan vi så skal finde ud af dét med bådflygtninge...

/ 26. juli 2015

Hjemme

Og det er præcis på den måde, vi handler i husets ånd og kommer til at ligne den Gud, vi er børn af. Ved ikke at fordømme, men tilgive og være barmhjertige. For det er sådan, han har vist os,...

/ 6. juli 2015

Tilgivelse

Når vi dømmer andre, når vi har så travlt med splinterne i alle de andres øjne, så har det jo også noget at gøre med, at vi skubber ansvaret væk fra os, at vi hævder os selv, og hvad værre...

/ 29. juni 2015

Guds kærlighed

Sådan elskede Gud verden. Guds ånd, Helligånden, gælder alle mennesker, gælder hele verden. Både troende og vantro, både jøder og hedninge, både fromme og forrædere – der er ingen grænser, for verden er ét i Guds øjne, og Gud elskede...

/ 1. juni 2015

Nærvær og fravær

Når vi beder i Jesu navn og beder hans egen bøn, Fadervor, da fortæller han os ind i sin historie, og vi bliver det, vi er, hans børn. Da er vi og han menneske, og han er Gud og menneske....

/ 17. maj 2015

”Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det nytter, bare, om det er sandt.”

Lad der blive en hovedvej til dit hjerte, ret vejen ud, bøj dig, løft dig, så Han kan gå direkte ind. Lad det forme dit liv: bær Kristussindet med dig, opmuntre den anden kærligt, vis inderlig medfølelse, hvis du skal...

Tro og tvivl

Det er en stor forskel mellem det at sige, at jeg har svært ved ikke engang imellem at tvivle på Gud, og så det at afvise Gud, afvise, fordi det med Jesus som historisk person, det kan man ikke med,...

/ 13. april 2015

Menneskesønnen

Lidelsen fylder – og Langfredag umådeligt meget, men ikke alt. Tværtimod så overgås lidelsen af kærligheden. Og det må vi, sammen med Jesus, midt i lidelsen, af al kraft insistere på.

/ 9. april 2015

Gud samler på mennesker

Gud behandler mennesker ens. Gud er god. Så enkelt kan det siges. Han er god. Han er faktisk urimelig god. Men den godhed kan være så stor, at vi nogle gange ser os sure på dem, der får den uden...

/ 27. marts 2015