Tag: Gud

Modsætninger mødes

Modsætninger mødes. Også i kirken og i templet, som i Jesu lignelse om den selvglade farisæer og den fortvivlede tolder. Eller som her i kirken denne søndag morgen med os, som er her tilstede. Modsætninger mødes. Og ikke blot som...

/ 16. august 2013

“Vogt jer!”

Den falske tale bærer ikke den frugt, Gud ønsker, vi skal bære. Den falske tale gør, at vi ikke opsøger Gud og åbner os helt og fuldt for Ham, så Hans liv kan strømme ind i os og frugterne derved...

/ 23. juli 2013

Det vigtigste af det vigtige

Der er noget særligt ved at indtage et måltid. Det gælder maden og det underfulde ved næringens fænomen, vi spiser og får kræfter og hvis man er flere, også fællesskabet og samtalen. Gud er måltidets Gud, måltidet er helligt, fordi...

/ 15. juni 2013
Kirkefondets generalsekretær, Morten Skrubbeltrang

Hvornår har du sidst været i ørkenen?

Ørkenen er det land, som mennesket kan søge at jage sig ud af, travle sig ud af og larme sig ud af. Ørkenen er det land, mennesket befinder sig i, når det tvivler om, hvem det selv er og hvem...

/ 12. juni 2013

Åndernes ånd i det høje – og det lave

I troen kan vi forundres over verden – se den med nye øjne, se ind i livets sprækker og mellemrum uden frygt. Kun med forundring kan vi skabe forandring.

/ 9. juni 2013

Mellem godt og ondt

Selv i de mest sorte øjeblikke i menneskers liv, sætter det gode sig igennem. Ikke altid som vinder, men som det, der bryder ondskabens tavshed. Tavsheden brydes ved at det siges, at det onde aldrig får det sidste ord.

/ 7. juni 2013

Tror du selv på det du siger?

Hvis man forestiller sig en sælger, der viste en maskine frem, men sagde eller viste ved hele sit kropssprog, at han ikke troede på sin maskine og at en almindelig dagligdags kniv var meget bedre. Ja, så ville han hurtigt...

/ 6. maj 2013

Gud er ingen djævel!

At blive overskygget af ”Den Højestes kraft” er voldsomt. Den Højeste kender vi fra Det gamle testamente. Det er voldsomt at være underlagt Den Højeste mægtige kræfter

/ 22. april 2013

Ødelæggelse af mysterier bliver ødelæggelse af os

Vi bliver ikke anderledes end det sprog, de billeder, den musik som vi lever i og lever af og indånder. Er det fladt og banalt og lavloftet og nede på jorden, bliver livet uden mystik og eventyr. Så derfor skal...

/ 12. marts 2013

Og Fanden, det store kvaj

Det handler om fristelse i dag. Eva blev fristet til at spise af Kundskabens træ. Jesus blev fristet af Djævelen ude i ørkenen. Og vi kender til mange slags fristelser

/ 6. marts 2013