Tag: spiritualitet

Kristen spiritualitet omfatter meditation, pilgrimsvandring og forskellige bønsformer

Bølge af spiritualitet skyller ind over folkekirken

Stigende interesse for alternative gudstjenesteformer og spiritualitet sætter den traditionelle højmesse under pres. Tidens ånd har genvækket den kristne spiritualitet og skabt en bølge af retræter, natgudstjenester og pilgrimsvandringer.

/ 17. juni 2010

Folkekirkens ritualer i nyt lys

På papiret ser det ud til, at højmessen har en fin balance mellem menighedens og præstens aktivitet. Men faktum er, at højmessen er svær og derfor ofte opfattes som kedelig. Der er for meget tale, som kvæler både talens og...

/ 19. april 2010