Den største udfordring, som kristendommen står overfor i Danmark i dag, kommer fra ateister. Der er 6 milliarder mennesker i verden i dag, og pluralisme er en realitet, på mange måder er pluralisme ikke kun noget, der afslutter menneskehedens mosaik, men to tredjedele af disse mennesker holder dybt fast ved en slags tro, disse fænomener rejser gribende spørgsmål. Disse spørgsmål tilskynder sindet til at lede efter svar, som ikke kun er nødvendige for vores egen vækst, men også giver et stærkt fundament til den kristne tro, og det er, hvad Danmark har brug for i den moderne tid. Danmark er et land, der stort set kan prale af at være fri og liberal, som om at fjerne sig fra Gud er en imponerende opgave, som ingen anden nation nogensinde har udført. Den kristne kirke i Danmark skal rejse sig og imødegå udfordringen.

Virkningerne af fænomenet ateisme er ret tydelige overalt i Danmark; familiens opløsning og sekularismens konkurs, der har fejet ind som en bølge i det danske samfund, lidelsen og smerten og tomheden i den unge generations liv i Danmark. Ironien med denne idé gennem de seneste 30 år i Danmark om, at vi ikke har brug for nogen traditionel etik eller objektive moralske værdier, og vi vil gøre det på vores egen måde, fordi vi tror på videnskab, er fuldstændigt afskåret fra den faktiske virkelighed i livet og personens egen værdi. Unge danske liv går tabt af narkotika og håbløshed, denne stigende tro på ateisme om, at familie som institution hører til den gamle skole, plager samfundet som helhed i Danmark. Kun kristendommen kan klare den udfordring i dette land. Fødselsraterne er så lave, og det stigende antal aldrende mennesker i Danmarks nation udgør en kraftig belastning på Danmark, som Danmark har arbejdet så hårdt for at opnå i det sidste halvdel af det 20. århundrede.

Der kan ikke benægtes, at nogle af de fineste, mest etiske, mest moralske, mest medfølende mennesker, som vi nogensinde har mødt i vores liv, er ateister, men det er også sandt, at det ikke er bindende i det ateistiske paradigme at være sådan. Så spørgsmålet er, at der ikke er nogen rationelt overbevisende årsag i ateisme til, at de er etiske eller moralske, og dette fører til, at de ikke kun går på kompromis med deres selvkonstruerede etik, men også deres fine kultur, når noget mere overbevisende får dem til intellektuelt at resonere – at ændre, ændre og afvise det, som det danske samfund har holdt kær så længe og som har bragt nationen så langt, til et sted, hvor det hyldes som en udviklet og sund nation. Kristendommen bliver nødt til at tage udfordringen op i Danmark for at holde Danmark skinnende og give denne generation et intakt referencepunkt, hvor de unge og fremtiden for Danmarks nation kan kvalitetskontrollere de beslutninger, de vil tage, mens de går videre i livet.

Danmarks kristne bliver nødt til at stille spørgsmålet – ‘hvorfra kom du til den konklusion, at det er etisk at være etisk’? I sandhed er det at være medfølende, moralsk og etisk ganske irrationelt, hvis du tror på evolution og den stærkestes ret. Det er, hvad Hitler sagde i sin bog, min ‘Mein Kampf’, hvis det er naturligt for den overordnede – at eliminere de underordnede – hvorfor ikke i ‘Humanismen’, deres filosofi var solidt funderet i Darwinismen. Det er grunden til, at kristendommen i Danmark bliver nødt til at rejse sig op og redde den smukke nation, der er intet at fortælle, når en ideologi som Hitlers, vil feje etik og moral bort og plante frø af had og ødelæggelse gennem vildledende resonnementer, som i et ateistisk sind, er tilstrækkelig rationel årsag til at blive fascineret. Kristendommen i Danmark har et enormt ansvar på sine skuldre for at beskytte og tjene Danmark.